Astrologické aspekty – konjunkce, opozice, trigon, kvadratura, sextil

ASTROLOGICKÉ ASPEKTY

Jedná se o úhlovou vzdálenost mezi dvěma prvky v horoskopu. Uvádíme pouze 5 hlavních aspektů, které jsou však v praxi nejdůležitější.
konjunkce     KONJUNKCE – 2 planety mají stejnou délku 0°
 opozice   OPOZICE – opak konjunkce, mezi dvěma planetami je úhel 180°

trigon  TRIGON – mezi planetami je úhel 120°

kvadratura KVADRATURA – mezi planetami je úhel 90°

sextil  SEXTIL – mezi planetami je úhel 60°

  • KONJUNKCE – neutrální aspekt jehož povaha závisí na planetách, které ho tvoří.
  • OPOZICE  –  je aspektem protikladu a hledání rovnováhy mezi dvěma obtížně slučitelnými variantami. Opozice je aspektem tradičně zlým, v moderní astrologii neharmonickým. Tradičně byla charakterizována Saturnem, který byl nazýván VELKÝM ZLEM.
  • TRIGON –  je aspektem hladkého a přirozeného působení, v základním horoskopu představují nadání a spolu se textilem patří k aspektům harmonickým. Tradičně mu byla přiřazována charakteristika Jupitera, který byl nazýván VELKÝM DOBREM
  • KVADRATURA –  jedná se o aspekt trvalého napětí mezi dvěma prvky. Tradičně se jedná o zlý aspekt, v moderní terminologii chápána neharmonicky. Jedná se o aspekt trvalého napětí mězi dvěma prvky, které na hmotné úrovni nelze překonat. Tradičně byla charakterizována Marsem označovaným jako MALÉ ZLO
  • SEXTIL – jedná se o slabší harmonický aspekt, který přináší šanci pro soulad mezi dvěma prvky horoskopu. Tradičně byl charakterisovaný Venuší a byl označován jako MALÉ DOBRO.

POSUZOVÁNÍ ASTROLOGICKÝCH ASPEKTŮ V HOROSKOPU

To, zda je člověk dobrý či nikoliv, zda jde o silnou osobnost nebo naopak horoskop slabší není záležitostí aspektů. Je pravdou, že převaha harmonických aspektů v horoskopu napovídá většinou na harmonické vlastnosti, vnitřní klid a vyrovnanost, to však samo o sobě v životě nezaručuje úspěch.

Naopak horoskopy s převahou neharmonických aspektů nelze automaticky označit za negativní, pouze většinou odrážejí situaci, kdy nositel horoskopu zažívá nesoulad mezi svými přáními a představami a realitou.

Horoskopy navíc nelze číst šablonovitě s černobílým viděním světa, ale je třeba se učit představovat reálný vliv v životě člověka.

Typickými představiteli se silným obsazením neharmonických aspektů byl Václav Havel či Mahatma Gandhí.

 

Kefer, Praktická astrologie:

Str. 164 – Mnoho nepříznivých aspektů naznačuje nesnadný život, mnohé překážky, avšak posiluje charakter a činí život bohatým. Mhoho dobrých aspektů naznačuje lehký život, pohodlnost, lhostejnost, běží o lidi průměrné bez hlubších zájmů a zážitků. Plochý život.

Jiří Kubík, www.ceskaastrologie.cz