Kometa Neowise 2020 a astrologické souvislosti

Kometa NEOWISE byla objevena 27. března 2020 v 5:07:28 UT, v 01°16′27″ Lva. Kometa se k Slunci nejvíce přiblížila 3. července 2020 v 16:21 UT, její poloha v tu dobu byla na  29 ° 54 Blíženců. Nejblíže Zemi se ocitne ve čtvrtek 23. července, kdy bude vzdálena 103 milionů kilometrů (to jsou asi dvě třetiny vzdálenosti naší planety od Slunce). 

  1. Kdysi byly komety považovány za posly špatných zpráv. Proč?

Z pohledu astrologie kometa vždy ruší zaběhlý řád na obloze. Astrologie vychází ze zjednodušeného modelu hvězdné oblohy a kometa je nový, nepředvídatelný jev na obloze, který dosti často mění zaběhlé pořádky. Od komet neočekávali nic dobrého mezopotámští baruové (věštci), čínští dvorní astronomové. Rovněž v antickém světě byl příchod komety vnímán jako zlověstné znamení, to samé platilo ve středověku. Lze vysledovat celou řadu historických mezníků, které po objevení komety přicházely. Kometa se objevila na začátku vlády císaře Nera. Aztécká tradice uvádí zjevení komety, na základě které se předvídalo neštěstí panovníku Montezumovi, které ohrozí celou říši. Aby pak v letech 1519 – 1521 Hernando Cortéz jeho říši skutečně vyvrátil. Když se kometa Neowise začala stávat tématem, tak jsem po mnoha letech vzal do ruky knihu Vladimíra Železného, Návraty první dámy, která byla vydána při příležitosti návratu Halleyovy komety v roce 1986. Autor knihy vybízí čtenáře, aby zavřel knihu a otevřel okno. Přísluním kometa procházela v únoru 1986.  Přemýšlel jsem, co lze vysledovat v té době. Michail Sergejevič Gorbačov se pokusil reformovat stagnující Komunistickou stranu Sovětského svazu a státní ekonomiku změnami, spuštěnými po XXVII. sjezdu KSSS v únoru 1986. Byly jimi tzv. glasnosť („otevřenost“), perestrojka („přestavba“), a uskorenije („zrychlení“ ekonomického vývoje). Takže jak vidíte, ne vždy musí být kometa poslem špatných zpráv. Pád některých vladařů a říší lze hodnotit pozitivně. Nicméně z pohledu tradice, pokud jste obrazně řečeno na trůnu a objeví se kometa, tak to pro Vás dobrým znamením prostě nebude.

Ještě je třeba doplnit, že v dubnu 1986 vybuchla jaderná elektrárna v Černobylu.

Neowise se na obloze poprvé objevila 27.3.2020 Má něco společného s aktuálním děním ve světě? (například koronavirus, ekonomická krize, protesty v USA proti rasismu,…)

Tak nejprve je dobré si říct, že už máme k dispozici efemeridy(nebeský jízdní řád) této komety. Kometa NEOWISE byla objevena 27. března 2020 v 5:07:28 UT, v 01°16′27″ Lva. Když se v březnu rozjížděla koronavirová krize, nacházela se ve znamení Lva a první co mě napadlo při pohledu na její pozici, a napadlo to celou řadu astrologů ve světě, je její pozice v horoskopu Číny. Jednoduše řečeno je to nedobré znamení do mezinárodních vztahů Číny. Horoskop Číny v sobě obsahuje konstelace válek či těžkých konfliktů v mezinárodních vztazích (rozebírám to v samostatném videu) a když se podíváte na konstelace několika následujících let, není to pro Čínu dobré. Kometa tu na mě působí jako onen pověstný hřebíček do rakve.

Zajímavá souvislost je tu ta, že tento den oznamují média ve Velké Británii, že premiér Boris Johnson se nakazil koronavirem a začal bojovat o život.

Pro Velkou Británii, kterou koronavirus zasáhl velmi, má kometa velký význam. Došlo k poklesu ekonomiky o více než 20%, což je největší pokles od 2. Světové války.

Při našem posledním rozhovoru jste hovořil o nedobrých konstelacích a ekonomické krizi, přináší kometa něco nového?

To je pravda, na základě konjunkce Saturn, Pluto zejména, jsme očekávali ekonomickou krizi. To nakonec působilo podobně i na lidi, kteří se pohybují v byznysu, ekonomický útlum očekávali všichni, pokud jsem tento názor říkal klientům, tak jsme byli ve shodě. Když vypukla v březnu koronavirová krize, tak jsem si jí spojil se čtyřkonjunkcí planet Pluto, Saturn, Jupiter, Mars a s jejím rozpojením na konci dubna jsem si spojoval opadnutí největšího napětí. V tu dobu jsem ale o kometě nevěděl. Ta do této konstelace přináší pověstný hřebíček do rakve. Z pohledu tradice je to prostě nedobré znamení. Tím, že byla ve Lvu, předznamenává mocenské změny ve světě, stejně jako ona čtyřkonjunkce v Kozorohu, která je rovněž o narušení stávajících mocenských řádů. Nechci ale zase šířit dojem apokalypsy. Prostě se domnívám, že ve světě nastanou mocenské změny v důsledku náhlého ekonomického poklesu, rostoucí nespokojenosti lidí. K tomu ale docházelo mnohokrát v historii a není to konec světa.

Jaké informace lze z Neowise z pohledu astrologie vyčíst? Jak astrologie postupuje při interpretaci komet? Dokážete na základě komety předpovědět, co nás letos čeká?

Klaudios Ptolemaios nás nabádá, abychom pozorovali tvar komety a hlavně sledovali kde ve znamení zvěrokruhu se objeví její jádro. Podle Ptolemaia objevení komety na východě věští rychle se blížící události a na západě takové, které se blíží mnohem pomaleji.

Naše kometa spadá do Lva – znamení vládců, objevila se nejprve na východní obloze, tedy dle této logiky by měla přinášet rychlé mocenské změny.

Je dobré říct, že poté přešla do znamení Raka a dostala se do opozice na Jupiter a Pluto v Kozorohu, takže podle mého názoru současné dění ve světě astrologicky pozoruhodně dokresluje.

5) V čem se liší od ostatních komet?

Závisí to na tom, podle jakých kritérií se na ní budeme dívat. Nás úplně nezajímají primárně astronomická kritéria, její složení a podobně. Pokud jí srovnáme třeba s Halleyovou kometou, která se vrací každých 75-76 let, tak tato dlouhoperiodická kometa Neowise má udávanou oběžnou dobu 6800 let. S Halleyovou kometou máme zkušenosti od roku 240 před naším letopočtem a pokud vím, tak byla zaznamenána její pozorování asi 30x. Zatímco u Halleyovy komety víme, že se vrátí v červenci 2061, tak kometa Neowise je zcela výjimečná. Z pohledu astrologa je to špatně, protože s ní nemáme žádné zkušenosti a můžeme o jejím vlivu uvažovat pouze z hlediska obecné astrologické výkladové logiky.

Jak ovlivňuje jednotlivá znamení zvěrokruhu?

To je dobrá otázka, ale prostě jenom víme, že když procházela znamením Lva, tak v horoskopech států a lidí, kteří měli podstatně obsazený začátek Lva, dělala zásadní změny. Stejně tak když pak až do konce  června procházela Rakem. Když nedávno vstoupila do Blíženců, tak jednoho kolegu napadlo, že by mohla souviset s tím abnormálním počtem nehod na dráze, ale to je spíše kuriozita. Tedy, že by bylo možné udělat výklad pro jednotlivá znamení, to úplně ne.

Co od vlivu komety mohou čekat lidé? Jak se projeví v horoskopu konkrétního člověka?

To závisí od jejich základního horoskopu. Již jsem se setkal na konzultaci s lidmi, kteří mají obsazen začátek Lva či prvky v Raku a uplynulá doba pro ně v souvislosti s koronavirem představovala naprosto zásadní životní předěl. Pokud se kupříkladu podíváme na horoskop Donalda Trumpa, tak letošní rok mu fungují nejhorší vlivy od počátku jeho vlády. Ona koronavirová čtyřkonjunkce působí. Na základě toho jsem u něj letos předpokládal nejsložitější rok vlády. No a kometa tento drsný vliv na jeho horoskop jenom podtrhuje. Obdobně když se díváme na horoskop Vladimíra Putina, byl i zde analogicky vidět kritický rok jeho vlády. Že se kritické vlivy projeví koronavirem mě jako astrologa nenapadlo, ale hlubší problémy na domácí scéně vidět byly.

Rovněž kupříkladu konstelace v horoskopu Andreje Babiše týkající se ekonomických ztrát, které jsem si v praxi spojil s přístupem EU k jeho koncernu Agrofert a veřejně mockrát omílaným čerpáním dotací.

Kometa u všech tří tyto konstelace dokresluje a v podstatě zesiluje.


8) Čekají nás v blízké době na obloze další úkazy, které pozemšťanům odhalí budoucnost nebo je varují před hrozícím nebezpečím? Co například každoročně oblíbené perseidy?

Z perseid jako astrologové moc nevyčteme, ale mezi kolegy víme, že trojkonjunkce  Saturn, Pluto, Jupiter v kvadratuře na Mars působící od srpna 2020 do ledna 2021 pravděpodobně bude souviset s ekonomickou krizí, do které míříme.

Jak se tyto konstelace projeví v horoskopech jednotlivých států a zejména v tom našem?

Tak sledoval jsem horoskop Evropské Unie a té prošel rovněž přes stěžejní bod horoskopu, tedy v tomto horoskopu je díky kometě krásně dokreslena současná krize Evropské unie. Je otázka, zda masivní zadlužení pomůže nastartovat ekonomiku a zda spíše nepřichází větší krize sociálních systémů v Evropě.  Při pohledu na horoskop USA nás nepřekvapí, že kometa spadá do domu, který souvisí s financemi státu, státní pokladnou. I bez astrologie je jasné, že USA čeká těžká recese.

V našem horoskopu kometa zasahuje konstelaci, která souvisí se sociálními otázkami. Zjednodušeně řečeno vypovídá o krizi sociálního systému. Asi nás v krizi doběhne to, že nebyly v uplynulých 20 letech realizovány potřebné reformy zejména důchodového systému. Již se veřejně mluví o tom, že tento podzim přijde vlna nezaměstnanosti.

Když se ohlédneme do března a dubna, kdy jsem poskytl původní rozhovor a natočil videa, tak podle všeho nyní jedeme bohužel “podle plánu“. Na konci dubna ustala hlavní vlna, v průběhu května problém odezněl. V červnu a červenci nastal relativní poklid. Ten však již v průběhu srpna začne pomalu odeznívat. Nejkritičtější vlivy budou probíhat v říjnu. Nyní se všichni obávají druhé vlny, jak dochází všude ve světě k nárůstu počtu nakažených. Stále se ale domnívám, že hlavní poselství konstelací na obloze spočívá v tom, že koronavirus je pouze jakýsi spouštěč hlubokých ekonomických a mocenských proměn ve světě. O ty jde v této době především.

Efemeridy:

DEC 1, 2018 – 21 LIBRA

2019 FEB 1 – 23 LIBRA (max longitude)

APR 1 – 11 LIBRA

SEP 1 – 29 VIRGO (min longitude)

NOV 1 – 19 LIBRA 2020

FEB 1 – 24 LIBRA (max longitude)

MAR 1 – 5 LIBRA

MAR 27 [discovered] = 1,18 LEO

APR 1 – 24 CANCER

MAY 1 – 4 CANCER

JUN 1 – 1 CANCER

JUN 28 [SD] – 29 GEMINI (min longitude)

JULY 3 [perihelion] 0,11 CANCER

JULY 17 – entering LEO

JULY 23 [perigee] 21,03 LEO

JULY 24 – entering VIRGO

AUG 1 – 29 VIRGO

SEP 1 – 5 SCORPIO

OCT 1 – 17 SCORPIO

NOV 1 – 26 SCORPIO

DEC 1 – 3 SAGITTARIUS

2021 JAN 1 – 9 SAGITTARIUS

FEB 1 – 12 SAGITTARIUS