Znamení zvěrokruhu

VÝKLAD ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

BERAN – vládcem tohoto znamení je Mars, jde o znamení mužské, ohnivé a kardinální, tedy spolu s Váhami zde máme dvě rovnodennostní znamení, která lze označit za nejsilnější. Pokud je v horoskopu toto znamení zvýrazněno, dodává vysokou hladinu energie, rozhodnost, řídící schopnosti, ale také nebezpečí přílišné přímočarosti a vznětlivosti.

BÝK – vládcem tohoto znamení je Venuše, jde o znamení ženské, zemské a pevné. Zemský element v kombinaci s pevnou kvalitou dodává znamení Býka materialistické založení, touhu vlastnit, ale také smyslnost a touhu po nejrůznějších požitcích. Typickou vlastností je tvrdohlavost, kterou lze odvodit od pevné kvality.

BLÍŽENCI – vládcem tohoto znamení je Merkur. Jde o znamení mužské, vzdušné a pohyblivé. Jde o znamení, které je díky mužské polaritě aktivní, společenské, komunikativní, ale přitom roztříštěné, mající mnoho zájmů a přání, což souvisí s pohyblivou kvalitou. Mužská polarita dodává oproti Panně Merkuru větší sebevědomí, odstup a neosobnost. Planety v tomto znamení dostávají intelektuální náboj, nositelé horoskopu jsou bystří, zvědaví a všestranní.

RAK – vládcem tohoto znamení je Luna. Jde o znamení ženské, vodní a kardinální. Jakkoliv je toto znamení díky ženské polaritě a vodnímu elementu pasivní,  citlivé a zranitelné, kardinální kvalita mu dávají silnou vůli následovat své cíle. Pro svojí zranitelnost a křehkost však za svými cíli nikdy nejde přímo. Díky citlivosti a zranitelnosti silná potřeba zázemí – krunýře.

LEV– vládcem tohoto znamení je Slunce. Jde o znamení mužské, ohnivé a pevné. Mužská polarita značí sebevědomí a aktivitu, oheň dodává vnitřní sílu a energii a pevná kvalita stálost. Proto jde o vladařské znamení, protože pevná kvalita dodává vytrvalost – stabilní vláda. Jde o jedno z nejsilnějších znamení zvěrokruhu, dodává vůdčí a organizační schopnosti. Lvi jsou od přírody vůdci nabytí optimismem, osobním šarmem a energií. Velká odolnost, nezávislost, soutěživý typ.

PANNA – vládcem tohoto znamení je Merkur. Jde o znamení ženské, zemské a pohyblivé. Spolu s Rybami se jedná o nejslabší znamení zvěrokruhu, jeho silné obsazení způsobuje pracovitost a smysl pro realitu, praktičnost, které dodává zemský živel, silné analytické a syntetické schopnosti. Ženská polarita a pohyblivá znamení ubírají na sebedůvěře a koncentraci na důležité cíle, proto je znamení Panny spojeno s představou zaobírání se nepodstatnými detaily, jde většinou o lidi, kteří se dobře cítí v podřízené pozici. Dává pedagogické dispozice.

VÁHY – vládcem tohoto znamení je Venuše. Jde o znamení mužské, vzdušné a kardinální. Jde o nejúspěšnější znamení zvěrokruhu, protože jde stejně jako u Berana o mužskou energii a základní kvalitu, tedy jde o znamení ambiciosní a aktivní, lepší je zde však vzdušný živel, který Vahám dává diplomatické schopnosti a přátelskost. Nápadným znakem při silném obsazení tohoto znamení, je příjemný vzhled a vystupování.

ŠTÍR – vládcem tohoto znamení je Pluto. Jde o znamení ženské, vodní a pevné. Jde o znamení ženské a vodní, tedy citlivé a vnímavé, pevná kvalita mu dodává stálost v citech, vytrvalost, soustředěnost. Jde o znamení uzavřené, tajemné a těžko proniknutelné. Jde o znamení smyslné, vášnivé, které propůjčuje dobré duševní schopnosti. Pevná kvalita dodává stabilitu v citech, lze si jí však rovněž se schopností dlouhodobě nenávidět.

STŘELEC – vládcem tohoto znamení je Jupiter. Jde o znamení mužské, ohnivé a pohyblivé. Mužská polarita a oheň mu dodávají sebevědomí,  energii a dominanci, pohyblivá kvalita ubírá na soustředěnosti a koncentraci na své cíle. Jde o znamení ušlechtilé, se smyslem pro pravdu, je odvážný a dobrosrdečný.

KOZOROH – vládcem tohoto znamení je Saturn. Jde o znamení ženské, zemské a kardinální. Zemský živel způsobuje spolu s ženskou polaritou klidné vystupování, věcnost, pracovitost a smysl pro zodpovědnost, přitom skromnost, spořivost. Kardinalita mu dodává ambiciosnost.

VODNÁŘ – vládcem tohoto znamení je Uran. Jde o znamení mužské, vzdušné a pevné. Mužská polarita tomuto znamení dodává sebevědomí a aktivitu, vzduch společenskost, komunikační schopnosti a pevná kvalita stálost, vyrovnanost a stabilitu. Jde o vnitřně silné, vyrovnané a přátelské bytosti. Zároveň je toto znamení neosobní.

RYBY – vládcem tohoto znamení je Neptun. Jde o znamení ženské, vodní a pohyblivé. Jde o nejkřehčí a nejzranitelnější znamení zvěrokruhu, propůjčují velkou citlivost a fantazii. Silně obsazené ryby dávají nezištnost obětavost, soucit s trpícími. Na stranu druhou jsou málo aktivní, nerozhodné.

 

Symboly znamení zvěrokruhu

symboly-znameni-zverokruhu

Tropický zodiak

Tropický zodiak je zodiakem pohyblivým díky precesnímu a nutačnímu pohybu zemské osy. S tímto zodiakem pracuje západní astrologie od Claudia Ptolemaia dodnes. Počátek tohoto zodiaku se nachází v Jarním bodu, což je 0° Berana. Tento bod je průsečíkem ekliptiky a nebeského rovníku. Slunce jím prochází na jaře v den jarní rovnodennosti, v létě se dostává na 0°Raka , což je letní slunovrat, podzimní rovnodennost 0°Vah je opět bodem určeným průsečíkem ekliptiky a nebeského rovníku, zimní slunovrat 0°Kozoroha. Jedna periodu oběhu Jarního bodu se nazývá Platonský rok a jeho délka je vypočtena na 25 729 let. Z pohybu tohoto bodu se dá odvodit 12 zhruba 2144 let dlouhých epoch a jsme u teorií o věku Ryb a Vodnáře etc., které jsou při současné úrovni našich znalostí velmi spekulativní. Astronomicky byl definován Hipparchem objevitelem precesního pohybu ve 2.století př. n.l. Asi hlavní rozdíl mezi jednotlivými zodiaky spočívá v tom, že základní čtyři body jsou u zodiaku tropického jasně definovány, kdežto výběr počátku a hranic zodiaků siderických je ryze subjektivní záležitostí.

Claudios Ptolemaios, Tetrabiblos, Kniha 22, o místech a stupních..….Avšak nepomineme další věc, u které stojí za to chvíli setrvat, totiž to, že je rozumné určovat počátky znamení také z bodů rovnodennosti a slunovratů, částečně proto, že to autoři vcelku objasňují a zejména proto, že z našich předchozích vysvětlení pozorujeme, že jejich povahy síly a příbuznosti mají původ v slunovratových a rovnodennostních polohách a nepochází z žádného jiného zdroje. Jestliže totiž budeme uvažovat jiné výchozí polohy, pak buď budeme nuceni dále nepoužívat povahy znamení k předpovídání anebo jestliže je použijeme, uděláme chybu, protože prostory zvířetníku, které udílejí své síly planetám, by pak přešly do jiných a odcizily by se.

ptolemaios_tetrabiblos

 

DĚLENÍ ZNAMENÍ ZVĚROKUHU

Znamení můžeme dělit podle tří kritérií a to podle polarity, živlů a kvality.

 • POLARITA: MUŽSKÁ – ŽENSKÁ
 • ŽIVLY: OHEŇ a VZDUCH – VODA a ZEMĚ
 • KVALITA:   ZÁKLADNÍ, PEVNÁ A NÁSLEDNÁ

Při výkladu horoskopu se vždy nejprve vychází z  polohy planet, ASC, MC a Dračí hlavy ve znameních. Jaká znamení převládají, takové vlastnosti jsou osobnosti zdůrazněny. Platí to ale i naopak, vlastnosti, které souvisí se znameními, která nejsou obsazená, v osobnosti nejsou přítomny. I vlastní výklad významů znamení zvěrokruhu je odvozen od těchto tří kritérií.

POLARITA

Znamení dělíme na mužská a ženská, lichá znamení jsou mužská a sudá znamení jsou ženská. Je dobré si uvědomit, že mužské polaritě náleží ohnivá znamení – tedy Beran, Lev a Střelec a vzdušná znamení – Váhy, Vodnář a Blíženci. Ženské polaritě náleží vodní znamení – Rak, Štír a Ryby a zemská znamení – Kozoroh, Býk a Panna.

Prvním krokem při zkoumání horoskopu pak je zkoumání kolik planet je v mužských a kolik v ženských znameních, to je důležitá a určující informace pro další výklad horoskopu.

V případě zdůrazněných mužských znameních to bude osoba vyznačující se aktivním přístupem, určující okolnosti, člověk s potřebou řídit, velet. Tato znamení posilují osobnost. Mužské energii náleží ohnivý a vzdušný živel.

V případě zdůrazněných ženských znamení se jedná o osobu, která se přizpůsobuje okolnostem, schopnost zpětné vazby, receptivita, schopnost naslouchat, přijímá a prožívá co přichází. Při jejich silném obsazení se může vytrácet osobnost. Ženské energii náleží zemský a vodní živel.

Pierre de Lasenic, Astrologie str. 42

 • Typy elektrické (mužské) vyzařují sílu, dávají ze svého přebytku – vládnou.
 • Typy magnetické (ženské) přitahují tuto sílu, snadno ji přijímají, to jest snadno se dávají ovládnouti.
 • Pierre de Lasenic, Astrologie str. 73
 • př. Elektrická znamení jsou obsazena třemi planetami, magnetická znamení šesti, bude tedy subjekt povahy více receptivní, ženské, dá se dosti snadno ovládat….

 

ŽIVLY

Dalším krokem při výkladu horoskopu je zkoumání obsazení živlů, které dávají čtyři typy temperamentů.

Oheň souvisí s energií, činorodostí, odolností, schopností překonávat překážky, má vztah k ryze akčním a organizačním záležitostem. Jeho význam souvisí s aktivitou, vrozenou sílou a schopností překonávat překážky, dává obchodní a manažerské schopnosti, vůdcovský talent.

Vzduch společenskost, intelekt, ale také nestálost a povrchnost. Vzduch dává živost, společenskost, schopnost se bavit, diplomatické nadání, schopnost rychle se adaptovat na nové situace, zároveň ale neklid a nestálost, zájem o ideje a myšlenky.

Země je praktický prvek směřující především k efektu. Země dává schopnost směřovat k něčemu konkrétnímu, dává smysl pro praktičnost, dává vazbu k zaměstnání, hospodárnost a píle.

Voda je prvkem emočním, vážným, přemítajícím o životě. Voda zvyšuje citlivost, vážnost, přitom klid, snivost, fantazie, skryté vášně, tendence k trpnému přístupu, vážné otázky o smyslu života

 

KVALITA

Neméně důležité je rozdělení planet ve znameních podle kvality. Kardinální znamení, kde klíčové slovo je ambice, jsou Bera, Rak, Váhy a Kozoroh. Pevnými znameními, kde klíčové slovo je vytrvalost, jsou Býk, Lev, Štír a Vodnář.

Kardinální znamení souvisí s ambicemi, vůlí uspět, vést, silná a samostatná osobnost, schopnost soustředit se na své cíle a sledovat je, význam a síla osobnosti.

Pevná znamení stabilizují a uvádějí věci v praxi, v život, trpělivost a vyrovnanost, silné vnitřní vášně, neústupnost a cílevědomost.

Následná znamení naznačují bohatý duševní život, fantazii, ale také nestabilitu a nesoustředěnost,nekoncentrovanost, roztříštění zájmů, nedostatek sil k jejich realizaci, posilují vnitřní život

Kefer: str. 92, Planety v pohyblivých znameních a v následných domech působí jen málo účinně navenek a často jako škůdci.

12 znamení zvěrokruhu

 • BERAN: – oheň, mužské, kardinální – rovnodennostní, teplo a sucho,(vedení – ukvapenost)
 • BÝK: – země, ženské, pevné, chladno a sucho, (stálost – vzdor)
 • BLÍŽENCI: – vzduch, mužské, následné (mutuální), teplo a vlhko, (pohyb – prohnanost)
 • RAK: – voda, ženské, kardinální – slunovratové, chladno a vlhko, (přijímání – přílišná citlivost)
 • LEV: – oheň, mužské, pevné, teplo a sucho, (sebevědomí – pýcha)
 • PANNA: – země, ženské, následné (mutuální), chladno a sucho, (smysl pro podrobnosti – pedantství)
 • VÁHY: – vzduch, mužské, kardinální – rovnodennostní, teplo a vlhko, (soulad – drzost)
 • ŠTÍR: – voda, ženské, pevné, chladno a vlhko, (mysticismus – smyslnost)
 • STŘELEC: – oheň, mužské, následné (mutuální), teplo a sucho, (svobodomyslnost – vzpoura)
 • KOZOROH: – země, ženské, kardinální, chladno a sucho, (služebnost – vyčerpání)
 • VODNÁŘ: – vzduch, mužské, pevné, teplo a vlhko, (idealisace – zmatek)
 • RYBY: – voda, ženské, následné (mutuální), chladno a vlhko, (humanita – mravní slabost)