Základy astrologie

Co je astrologie?

Vítáme vás na začátku Vašeho vzdělávání v astrologii. Než se pustíme do učení vlastního výkladu horoskopu, je dobré si odpovědět na několik základních otázek, které s tím, co se budeme učit souvisí. Astrologie je uměním, které zkoumá souvztažnosti mezi vesmírem a děním na zemi. Precizní definici nabízí Milan Špůrek, Encyklopedie západní astrologie 1997, str.22 Astrologie je interpretace vztahů mezi postavením nebeské sféry, pozicemi Slunce, Luny planeta hvězd a právě probíhajícími nebo i budoucími či minulými ději na určitém místě zemského povrchu. Astrologie je nejspíš interpretačním uměním pěstovaným na exaktním vědeckém (astronomickém) základě.

Početní a výkladová část

Astrologie se skládá ze dvou částí, jednou z nich je exaktní astronomický základ a druhou, tou hlavní je vlastní interpretační umění. V dnešní době je dostupná celá řada astrologických programů a to jak komerčních, tak volně šiřitelných.  Tedy astronomická část astrologie je již dostupná téměř každému. Mnohem důležitější je však umění astrologické konstelace smysluplně vyložit.

Jan Kefer, Praktická astrologie, 1936, str. 29

Hlavní věcí je výklad. Metoda jeho je stále ještě mnohým neznámou pevninou. Zájem učebnic se soustřeďuje na matematiku a popis prvků. To však oslabuje schopnost jasného úsudku a kombinace.

Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 29 „Chceme-li z astrologie souditi přesně, musíme dbáti určitých pravidel.“

Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 96 “ 5. V těchto věcech i v dalších vždy pamatujme: Zkoumejme vytrvale, uvědomujme si charakteristiky, ale hlavně kombinujme. Dar kombinace činí teprve umělce a odborníka ve výkladu. A v rukou odborníka je astrologie nádherným nástrojem, jenž svou jemností a možnostmi téměř nekonečných fines činí z této nauky jeden z největších triumfů lidského ducha.

 

Historie astrologie

Historie astrologie sahá dle známých pramenů do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Prošla několika stádii, se kterými vás velmi zhruba seznámíme. Tato učebnice není zaměřena na dějiny astrologie.

 • Babylónie
 • Řecko a Řím
 • Arabská etapa
 • Astrologie ve středověku
 • 19. a 20. století
(Doporučená literatura: Milan Špůrek, Encyklopedie západní astrologie, J.H. Holden, A History of horoscopic astrology)

Astrologické směry

 • Tradiční astrologie
 • Psychologická astrologie
 • Humanistická a transpersonální astrologie
 • Karmická astrologie

Astrologické obory

 • Nativní
 • Prognostická
 • Partnerská
 • Mundánní – horoskopy států
 • Astrokartografie

Co z horoskopu vyčteme a co ne?

Horoskop odráží kvalitu konkrétního okamžiku pro který byl sestaven. Jeho výklad však nutně souvisí s tím, pro co nebo pro koho je vykládán. V ten samý okamžik může být poklepáno na základní kámen budovy, může se narodit pes a nebo člověk. Ve všech případech půjde o stejný horoskop, ale vykládaný s ohledem na to, jaké je zadání.

To samé však platí i pro rozdílné kulturní a sociální podmínky u lidí. Astrologie odráží zkušenosti západní civilizace a výklad horoskopu a konkrétní konstelace se budou nepochybně odlišné projevovat u dítěte narozeného v Praze a nebo u dítěte narozeného kdesi v Africe.

Samozřejmě má vliv i odlišné sociální prostředí. Ve stejný moment se narodí císař a zároveň dole v podhradí pekař. Jejich osudy budou nepochybně jiné, ale základní osudové momenty podobné.

Osud a svobodná vůle

Asi každého, kdo se o astrologii začne zajímat, napadne otázka, co všechno je předurčeno? Podle mé zkušenosti je pro odpověď na tuto otázku nejlepší vlastní zkušenost a praxe. Ta moje mi říká, že jde o věc individuální. V každém horoskopu je míra svobodné vůle odlišná. Někdy konstelace naznačují naprosto jasně velmi tvrdé mantinely, jindy jsou životn okolnosti lehčí a volnější a nositel horoskopu má mnohem více možností se rozhodovat a není někam nemilosrdně tlačen.

V obecné rovině je předurčení na úrovni fyzické a duševní, fyzické a duševní předpoklady jsou východisko, které prostě nezměníte, ale jakým způsobem s nimi pracujete, je na vás.

Je třeba si dále rovněž uvědomit, že astrologie je interpretačním uměním a astrolog nikdy 100% přesně neví, jak přesně se konstelace projeví. Úroveň a schopnosti astrologů jsou různé a možnost omylu, zde existuje, jako ve všech oblastech lidského konání. Tento faktor prostě existuje a někdy je směšován s tématem svobody rozhodování.

Horoskop představuje jakousi základní osudovou kostru a tu astrolog bezpečně rozezná, pomocí prognostických technik se dají určit důležité mezníky, jak přesně bude konstelace naplněna je však vždy otázkou.

Problém vstupních dat

J. Kefer: Když známe dle údaje přesně hodinu a minutu narození, nikdy nesmíme jí věřiti, nýbrž vždy při sestavě thematu provésti korekturu.

Každý vstupní údaj se kterým astrolog pracuje nemusí být přesný. Zpravidla jde o odchylky v řádech minut, nejčastěji 5-10. Proto byly astrology vyvinuty tzv. rektifikační metody pomocí kterých se hodina narození upřesňuje. Nejdůležitější metodou je metoda primárních direkcí, důležité jsou sekundární direkce a tranzity působící na hlavní osy. Rektifikace horoskopu však již předpokládá zkušeného astrologa, jde o jednu z  nejobtížnějších část astrologie.

Pro jaký moment horoskop počítat? Okamžik prvního nádechu

Dobré a špatné horoskopy

Astrologický začátečník, který si otevře první učebnici astrologie se zpravidla zděsí, pokud zjistí, že má ve svém základním horoskopu neharmonické aspekty a přečte si jejich významy. V tom okamžiku mu většinou začne být hned sympatičtější psychologizující přístup k astrologii, který význam neharmonických aspektů relativizuje.  Zde se sluší odcitovat klasika, jehož Praktická astrologie je na barvité významy neharmonických aspektů plná, pročež je mnohými hned na začátku neprávem odkládána.

J. Kefer, Praktická astrologie: Str. 164 – Mnoho nepříznivých aspektů naznačuje nesnadný život, mnohé překážky, avšak posiluje charakter a činí život bohatým. Mhoho dobrých aspektů naznačuje lehký život, pohodlnost, lhostejnost, běží o lidi průměrné bez hlubších zájmů a zážitků. Plochý život.

Z tohoto citátu je zřejmé, že otázka aspektů v horoskopu není černobílá. To, zda je horoskop silný či slabý záleží na obsazení polarity, kvality a živlů, obsazení hemisfér. Jde vždy o celkový pohled. Pokud bude horoskop plný neharmonických aspektů, tak nemusí být snadný, ale pokud v něm budou převládat kardinální znamení, mužská znamení, tak takový člověk se nikdy nevzdá a ze svých neúspěchů se bude poučovat. Existují horoskopy plné harmonických aspektů, ale protože jsou slabé a pasivní, žádné zářné štěstí jejich nositelům nepřináší.

To, zda je horoskop dobrý či není dobrý, je také otázkou přístupu a pohledu, vše závisí na faktu, o čí horoskop jde.

Pokud budete mít horoskop autoritativního, inteligentního, dynamického až rasantního člověka, který se nikomu a ničemu nepřizpůsobí a vždy si bude prosazovat vlastní vize, bude to v pořádku kupříkladu ředitele nějakého strojírenského komplexu. Zcela odlišně budou ty samé konstelace vnímány manželem, budou- li patřit jeho drahé polovičce.

OTÁZKA VLASTNÍCH HODNOT A POHLEDU NA SVĚT

Podle mojí zkušenosti není dobré k interpretaci horoskopu a přístupu k životu fungovat v černobílé polaritě dobré – špatné, ale snažit se vždy vidět vše v souvislostech. Na stranu druhou není správně vše relativizovat.

Kupříkladu Merkur s Marsem, pokud jsou vůči sobě v neharmonické pozici prostě dávají hádavost, kousavost, tvrdost v řeči. Zpochybňovat základní dispozici tohoto aspektu není správná cesta, protože to prostě není pravda. Čím více si astrolog do své mysli zanáší zkreslených významů, tím více se jeho astrologie odklání od reality. Tento aspekt, pokud nastane v pohyblivých znameních však znamená také inteligenci a zrychlené myšlení. Pokud se tedy, protože pohyblivá znamení umožňují změnu a proměnu, takový člověk aspekt zvládne a naučí se ovládat, zůstávají mu pozitiva takového aspektu.

Karma

Horoskop odráží okolnosti našeho současného zrození, jde o důsledek příčin a následků něčeho, co bylo dříve.