Astrologie znamení

Astrologie znamení

BERAN – vládcem tohoto znamení je Mars, jde o znamení mužské, ohnivé a kardinální, tedy spolu s Váhami zde máme dvě rovnodennostní znamení, která lze označit za nejsilnější. Pokud je v horoskopu toto znamení zvýrazněno, dodává vysokou hladinu energie, rozhodnost, řídící schopnosti, ale také nebezpečí přílišné přímočarosti a vznětlivosti.

BÝK – vládcem tohoto znamení je Venuše, jde o znamení ženské, zemské a pevné. Zemský element v kombinaci s pevnou kvalitou dodává znamení Býka materialistické založení, touhu vlastnit, ale také smyslnost a touhu po nejrůznějších požitcích. Typickou vlastností je tvrdohlavost, kterou lze odvodit od pevné kvality.

BLÍŽENCI – vládcem tohoto znamení je Merkur. Jde o znamení mužské, vzdušné a pohyblivé. Jde o znamení, které je díky mužské polaritě aktivní, společenské, komunikativní, ale přitom roztříštěné, mající mnoho zájmů a přání, což souvisí s pohyblivou kvalitou. Mužská polarita dodává oproti Panně Merkuru větší sebevědomí, odstup a neosobnost. Planety v tomto znamení dostávají intelektuální náboj, nositelé horoskopu jsou bystří, zvědaví a všestranní.

RAK – vládcem tohoto znamení je Luna. Jde o znamení ženské, vodní a kardinální. Jakkoliv je toto znamení díky ženské polaritě a vodnímu elementu pasivní,  citlivé a zranitelné, kardinální kvalita mu dávají silnou vůli následovat své cíle. Pro svojí zranitelnost a křehkost však za svými cíli nikdy nejde přímo. Díky citlivosti a zranitelnosti silná potřeba zázemí – krunýře.

LEV– vládcem tohoto znamení je Slunce. Jde o znamení mužské, ohnivé a pevné. Mužská polarita značí sebevědomí a aktivitu, oheň dodává vnitřní sílu a energii a pevná kvalita stálost. Proto jde o vladařské znamení, protože pevná kvalita dodává vytrvalost – stabilní vláda. Jde o jedno z nejsilnějších znamení zvěrokruhu, dodává vůdčí a organizační schopnosti. Lvi jsou od přírody vůdci nabytí optimismem, osobním šarmem a energií. Velká odolnost, nezávislost, soutěživý typ.

PANNA – vládcem tohoto znamení je Merkur. Jde o znamení ženské, zemské a pohyblivé. Spolu s Rybami se jedná o nejslabší znamení zvěrokruhu, jeho silné obsazení způsobuje pracovitost a smysl pro realitu, praktičnost, které dodává zemský živel, silné analytické a syntetické schopnosti. Ženská polarita a pohyblivá znamení ubírají na sebedůvěře a koncentraci na důležité cíle, proto je znamení Panny spojeno s představou zaobírání se nepodstatnými detaily, jde většinou o lidi, kteří se dobře cítí v podřízené pozici. Dává pedagogické dispozice.

VÁHY – vládcem tohoto znamení je Venuše. Jde o znamení mužské, vzdušné a kardinální. Jde o nejúspěšnější znamení zvěrokruhu, protože jde stejně jako u Berana o mužskou energii a základní kvalitu, tedy jde o znamení ambiciosní a aktivní, lepší je zde však vzdušný živel, který Vahám dává diplomatické schopnosti a přátelskost. Nápadným znakem při silném obsazení tohoto znamení, je příjemný vzhled a vystupování.

ŠTÍR – vládcem tohoto znamení je Pluto. Jde o znamení ženské, vodní a pevné. Jde o znamení ženské a vodní, tedy citlivé a vnímavé, pevná kvalita mu dodává stálost v citech, vytrvalost, soustředěnost. Jde o znamení uzavřené, tajemné a těžko proniknutelné. Jde o znamení smyslné, vášnivé, které propůjčuje dobré duševní schopnosti. Pevná kvalita dodává stabilitu v citech, lze si jí však rovněž se schopností dlouhodobě nenávidět.

STŘELEC – vládcem tohoto znamení je Jupiter. Jde o znamení mužské, ohnivé a pohyblivé. Mužská polarita a oheň mu dodávají sebevědomí,  energii a dominanci, pohyblivá kvalita ubírá na soustředěnosti a koncentraci na své cíle. Jde o znamení ušlechtilé, se smyslem pro pravdu, je odvážný a dobrosrdečný.

KOZOROH – vládcem tohoto znamení je Saturn. Jde o znamení ženské, zemské a kardinální. Zemský živel způsobuje spolu s ženskou polaritou klidné vystupování, věcnost, pracovitost a smysl pro zodpovědnost, přitom skromnost, spořivost. Kardinalita mu dodává ambiciosnost.

VODNÁŘ – vládcem tohoto znamení je Uran. Jde o znamení mužské, vzdušné a pevné. Mužská polarita tomuto znamení dodává sebevědomí a aktivitu, vzduch společenskost, komunikační schopnosti a pevná kvalita stálost, vyrovnanost a stabilitu. Jde o vnitřně silné, vyrovnané a přátelské bytosti. Zároveň je toto znamení neosobní.

RYBY – vládcem tohoto znamení je Neptun. Jde o znamení ženské, vodní a pohyblivé. Jde o nejkřehčí a nejzranitelnější znamení zvěrokruhu, propůjčují velkou citlivost a fantazii. Silně obsazené ryby dávají nezištnost obětavost, soucit s trpícími. Na stranu druhou jsou málo aktivní, nerozhodné.

Astrologie znamení – astrologie Jiří Kubík

 

Symboly znamení zvěrokruhu

astrologie znamení

Tropický zodiak

Tropický zodiak je zodiakem pohyblivým díky precesnímu a nutačnímu pohybu zemské osy. S tímto zodiakem pracuje západní astrologie od Claudia Ptolemaia dodnes. Počátek tohoto zodiaku se nachází v Jarním bodu, což je 0° Berana. Tento bod je průsečíkem ekliptiky a nebeského rovníku. Slunce jím prochází na jaře v den jarní rovnodennosti, v létě se dostává na 0°Raka , což je letní slunovrat, podzimní rovnodennost 0°Vah je opět bodem určeným průsečíkem ekliptiky a nebeského rovníku, zimní slunovrat 0°Kozoroha. Jedna periodu oběhu Jarního bodu se nazývá Platonský rok a jeho délka je vypočtena na 25 729 let. Z pohybu tohoto bodu se dá odvodit 12 zhruba 2144 let dlouhých epoch a jsme u teorií o věku Ryb a Vodnáře etc., které jsou při současné úrovni našich znalostí velmi spekulativní. Astronomicky byl definován Hipparchem objevitelem precesního pohybu ve 2.století př. n.l. Asi hlavní rozdíl mezi jednotlivými zodiaky spočívá v tom, že základní čtyři body jsou u zodiaku tropického jasně definovány, kdežto výběr počátku a hranic zodiaků siderických je ryze subjektivní záležitostí. (astrologie znamení)

Claudios Ptolemaios, Tetrabiblos, Kniha 22, o místech a stupních..….Avšak nepomineme další věc, u které stojí za to chvíli setrvat, totiž to, že je rozumné určovat počátky znamení také z bodů rovnodennosti a slunovratů, částečně proto, že to autoři vcelku objasňují a zejména proto, že z našich předchozích vysvětlení pozorujeme, že jejich povahy síly a příbuznosti mají původ v slunovratových a rovnodennostních polohách a nepochází z žádného jiného zdroje. Jestliže totiž budeme uvažovat jiné výchozí polohy, pak buď budeme nuceni dále nepoužívat povahy znamení k předpovídání anebo jestliže je použijeme, uděláme chybu, protože prostory zvířetníku, které udílejí své síly planetám, by pak přešly do jiných a odcizily by se.

Astrologie znamení – astrologie Jiří Kubík

astrologie znamení

ASTROLOGIE – DĚLENÍ ZNAMENÍ ZVĚROKUHU

Znamení můžeme dělit podle tří kritérií a to podle polarity, živlů a kvality.

 • POLARITA: MUŽSKÁ – ŽENSKÁ
 • ŽIVLY: OHEŇ a VZDUCH – VODA a ZEMĚ
 • KVALITA:   ZÁKLADNÍ, PEVNÁ A NÁSLEDNÁ

Při výkladu horoskopu se vždy nejprve vychází z  polohy planet, ASC, MC a Dračí hlavy ve znameních. Jaká znamení převládají, takové vlastnosti jsou osobnosti zdůrazněny. Platí to ale i naopak, vlastnosti, které souvisí se znameními, která nejsou obsazená, v osobnosti nejsou přítomny. I vlastní výklad významů znamení zvěrokruhu je odvozen od těchto tří kritérií.

Astrologie znamení – astrologie Jiří Kubík

 

Astrologie znamení: POLARITA

Znamení dělíme na mužská a ženská, lichá znamení jsou mužská a sudá znamení jsou ženská. Je dobré si uvědomit, že mužské polaritě náleží ohnivá znamení – tedy Beran, Lev a Střelec a vzdušná znamení – Váhy, Vodnář a Blíženci. Ženské polaritě náleží vodní znamení – Rak, Štír a Ryby a zemská znamení – Kozoroh, Býk a Panna.

Prvním krokem při zkoumání horoskopu pak je zkoumání kolik planet je v mužských a kolik v ženských znameních, to je důležitá a určující informace pro další výklad horoskopu.

V případě zdůrazněných mužských znameních to bude osoba vyznačující se aktivním přístupem, určující okolnosti, člověk s potřebou řídit, velet. Tato znamení posilují osobnost. Mužské energii náleží ohnivý a vzdušný živel.

V případě zdůrazněných ženských znamení se jedná o osobu, která se přizpůsobuje okolnostem, schopnost zpětné vazby, receptivita, schopnost naslouchat, přijímá a prožívá co přichází. Při jejich silném obsazení se může vytrácet osobnost. Ženské energii náleží zemský a vodní živel.

Pierre de Lasenic, Astrologie str. 42

 • Typy elektrické (mužské) vyzařují sílu, dávají ze svého přebytku – vládnou.
 • Typy magnetické (ženské) přitahují tuto sílu, snadno ji přijímají, to jest snadno se dávají ovládnouti.
 • Pierre de Lasenic, Astrologie str. 73
 • př. Elektrická znamení jsou obsazena třemi planetami, magnetická znamení šesti, bude tedy subjekt povahy více receptivní, ženské, dá se dosti snadno ovládat…

Astrologie znamení – astrologie Jiří Kubík

 

Astrologie znamení:  ŽIVLY

Dalším krokem při výkladu horoskopu je zkoumání obsazení živlů, které dávají čtyři typy temperamentů.

Oheň souvisí s energií, činorodostí, odolností, schopností překonávat překážky, má vztah k ryze akčním a organizačním záležitostem. Jeho význam souvisí s aktivitou, vrozenou sílou a schopností překonávat překážky, dává obchodní a manažerské schopnosti, vůdcovský talent.

Vzduch společenskost, intelekt, ale také nestálost a povrchnost. Vzduch dává živost, společenskost, schopnost se bavit, diplomatické nadání, schopnost rychle se adaptovat na nové situace, zároveň ale neklid a nestálost, zájem o ideje a myšlenky.

Země je praktický prvek směřující především k efektu. Země dává schopnost směřovat k něčemu konkrétnímu, dává smysl pro praktičnost, dává vazbu k zaměstnání, hospodárnost a píle.

Voda je prvkem emočním, vážným, přemítajícím o životě. Voda zvyšuje citlivost, vážnost, přitom klid, snivost, fantazie, skryté vášně, tendence k trpnému přístupu, vážné otázky o smyslu života

Astrologie znamení – astrologie Jiří Kubík

 

Astrologie znamení:  KVALITA

Neméně důležité je rozdělení planet ve znameních podle kvality. Kardinální znamení, kde klíčové slovo je ambice, jsou Bera, Rak, Váhy a Kozoroh. Pevnými znameními, kde klíčové slovo je vytrvalost, jsou Býk, Lev, Štír a Vodnář.

Kardinální znamení souvisí s ambicemi, vůlí uspět, vést, silná a samostatná osobnost, schopnost soustředit se na své cíle a sledovat je, význam a síla osobnosti.

Pevná znamení stabilizují a uvádějí věci v praxi, v život, trpělivost a vyrovnanost, silné vnitřní vášně, neústupnost a cílevědomost.

Následná znamení naznačují bohatý duševní život, fantazii, ale také nestabilitu a nesoustředěnost,nekoncentrovanost, roztříštění zájmů, nedostatek sil k jejich realizaci, posilují vnitřní život

Kefer: str. 92, Planety v pohyblivých znameních a v následných domech působí jen málo účinně navenek a často jako škůdci.

Astrologie znamení – astrologie Jiří Kubík

 

Astrologie znamení:  12 znamení zvěrokruhu

 • BERAN: – oheň, mužské, kardinální – rovnodennostní, teplo a sucho,(vedení – ukvapenost)
 • BÝK: – země, ženské, pevné, chladno a sucho, (stálost – vzdor)
 • BLÍŽENCI: – vzduch, mužské, následné (mutuální), teplo a vlhko, (pohyb – prohnanost)
 • RAK: – voda, ženské, kardinální – slunovratové, chladno a vlhko, (přijímání – přílišná citlivost)
 • LEV: – oheň, mužské, pevné, teplo a sucho, (sebevědomí – pýcha)
 • PANNA: – země, ženské, následné (mutuální), chladno a sucho, (smysl pro podrobnosti – pedantství)
 • VÁHY: – vzduch, mužské, kardinální – rovnodennostní, teplo a vlhko, (soulad – drzost)
 • ŠTÍR: – voda, ženské, pevné, chladno a vlhko, (mysticismus – smyslnost)
 • STŘELEC: – oheň, mužské, následné (mutuální), teplo a sucho, (svobodomyslnost – vzpoura)
 • KOZOROH: – země, ženské, kardinální, chladno a sucho, (služebnost – vyčerpání)
 • {„type“:“block“,“srcIndex“:1,“srcClientId“:“ad335224-8f05-4f20-842b-71067819d6d7″,“srcRootClientId“:““}VODNÁŘ: – vzduch, mužské, pevné, teplo a vlhko, (idealisace – zmatek)
 • RYBY: – voda, ženské, následné (mutuální), chladno a vlhko, (humanita – mravní slabost)

Astrologie znamení – astrologie Jiří Kubík