Solární horoskopy

Solární horoskopy

 • Solární horoskopy se sestavuje pro okamžik tzv. solárních narozenin – přesné konjunkce tranzitního Slunce na Slunce radixové
 • Solární horoskopy ukazují na kvalitu následujícího roku.
 • Solární horoskop je třeba vždy zkoumat ve vazbě na základní horoskop, to znamená, že je třeba vždy v solárním horoskopu uvažovat s významy prvků v základním horoskopu.
PRAVIDLA USUZOVÁNÍ
A) hledání dominant v solárním horoskopu jako takovém
B) co dominanty znamenají v radixu
C) vazby mezi solárním horoskopem a radixem

 

Jan Kefer, Praktická astrologie  – důležitá pravidla pro solární horoskop str. 168

 • Příznivým znamením je, padne-li Asc sol do téhož znamení jako v radixu anebo má-li k němu dobré aspekty
 • Nepříznivým znamením je, padne-li Asc sol do VI., VIII. Nebo XII. Domu radixu
 • Škůdcové v rohových domech soláru pod špatnou aspektací značí problémy
 • Dobrodějové tamtéž v dobrých pozicích opak
 • Vždy je nutno pozorovat vládce ASC v solárního horoskopu
 • (pozn. Vládce MC je rovněž důležitý)
 • Zlé znamení je, pokud se škůdce nativity nachází na ASC solárního horoskopu (platí i pro MC)
 • Pokud je vládce nativity v I. Domě solárního horoskopu, lze očekávat dobrý rok

SLUNCE V DOMECH SOLÁRNÍHO HOROSKOPU

Postavení Slunce v solárním horoskopu může napovídat na významné téma následujícího roku.

 • I. Dům – silnější snaha po uplatnění a samostatnosti
 • II. Dům – rozšíření finančních možností či opak
 • III.Dům – málo důležitá pozice
 • IV. Dům – rodina, nemovitosti, finance
 • V. Dům – děti, hra, erotika
 • VI. Dům – málo důležitá pozic
 • VII. Dům – osud manželství či spolupráce
 • VIII. Dům – dary, dědictví, nemoci, smrt
 • IX. Dům – duševní vývoj, studia, zahraničí, soudní spory
 • X. Dům – kariéra, veřejné uznání
 • XI. Dům – navazování přátelství a kontaktů, splnění přání
 • XII.Dům – nepříliš dobrá pozice