Indická (Védská) astrologie

Indická (Védská) astrologie

 • Dle západních názorů byly základy astrologie přineseny do Indie po roce r. 330 před naším letopočtem, když Alexandr Veliký dobyl část severní Indie. A tedy indická astrologie pochází prapůvodně z Řecka.
 • Indičtí astrologové však nesouhlasí (!) a tvrdí, že indická astrologie vznikla ve védském období indické historie, současně se vznikem Véd. Tedy možná až před 12.000 lety…
 • V Indii jsou věda, filosofie a náboženství produktem stejného principu. Vytvářejí celek, ze kterého plynou vědomosti o člověku a o světě.
 • Védská astrologie velmi používá měsíční uzly :

Ráhu (dračí hlava) : Je vytrvalý, disciplinovaný, ale také nespokojený a ne vždy čestný. Představuje materialismus, nutkavost, zintenzivňuje vše, s čím se setká. V příznivé pozici přináší moc a materiální úspěch, v nepříznivé nenasytnost, bezohlednost a násilnickou povahu.

Kétu (dračí ocas) : Obdařuje živou představivostí, duchovností a sklony k únikům od reality. Představuje zmatek a chybějící cílevědomost. Je nečestný a bezcílný. V příznivém postavení přináší citlivost a soucit, v nepříznivém nedostatek sebedůvěry a chaos.

 

 • Indická astrologie pracuje s 9ti „tělesy“ : Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Ráhu, Kétu. Devítka je pro celý systém klíčová, přidání jakéhokoliv dalšího tělesa by rozbouralo zejména systém predikcí. Nepracuje se tedy s Uranem, Neptunem ani Plutem (!)
 • Aspekty jsou chápány jako spojení energie planet, neuvažuje se vlastní povaha aspektů (!) Význam aspektu je dán pouze povahou a postavením planet.
 • Nepracuje se s přesnými aspekty jako u západní astrologie, pouze se odpočítá příslušný počet domů. Jsou aspektovány i prázdné domy !!
 • Každá planeta aspektuje v konjunkci a opozici. Ostatní aspekty platí jen pro Mars, Jupiter a Saturn, ale ještě pro každou z nich jinak (a nesymetricky). Ráhu a Kétu se pro aspekty většinou neuvažují.
 • Doplňkové horoskopy :

Měsíční horoskop – ascendent se posune do pozice Luny (tedy přečíslujeme domy). Je brán jako doplňkový k horoskopu zrození.

Subdivizní horoskopy – dělíme každý dům/znamení na subdivize. Dělí se na poloviny (bohatství), třetiny (sourozenci), čtvrtiny (výchova), sedminy (děti), devítiny (manželství), desetiny (zaměstnání), dvanáctiny (rodiče), šestnáctiny (žádosti lásky), dvacetiny (vědecké a duchovní činy), čtyřiadvacetiny, sedmadvacetiny, třicetiny, čtyřicetiny, pětačtyřicetiny a šedesátiny.

 

 • Velmi významným prvkem védské astrologie jsou planetární Jógy. Jsou to jakási pevně daná pravidla, do znamená ta a ta konstelace planet. Jsou jich stovky až tisíce a uplatňují se ve všech druzích védských horoskopů.
 • Např. „Pokud se ve 2.domě od Měsíce nachází jakákoliv příznivá planeta kromě Slunce a měsíčních uzlů, tento jedinec bude zámožný, vážený, nadaný a intelektuálně a duchovně založený. Pokud je tato planeta nepříznivá, mohou se vyskytnout problémy s vyděláváním peněz a hospodařením s nimi“ [Milan Špůrek : Indická astrologie ].