Stálice

STÁLICE V ASTROLOGII

Stálice někteří označují za koření astrologie a většinou tomu tak je, nicméně někdy je vliv stálice na klíčovém prvku stěžejní pro pochopení celého horoskopu. Předkládám výčet těch nejdůležitějších stálic na obloze, které opomíjet by bylo vážnou chybou. V tom, jak se stálicemi prakticky zacházet, se odkazuji na níže uvedené video.

 

STÁLICE BERAN

SIRRAH – ALPHERATZ, 14°30´, Jupiter-Venuše, Alfa Andromedy

Z nejlepších hvězd, slabý vliv, význam pro Slunce, Lunu, Asc. Mars, Saturn a výš velký význam nemá. Dává umělecké sklony, manželské, láskové záležitosti, vylepšuje život, podobně jako konjunkce Jupiter-Venuše (ne v Beranu, ale sama o sobě). Klasikové – „jako Venuše, láska ke svobodě, popularita, ambice“. Doporučení sledovat i parany, účinek se násobí v konjunkci s Venuší, Jupiterem. Se Saturnem nebo Marsem se neděje moc.

David Ovason (D.O.) – „sláva, popularita, zvedá vzhůru, ale může být ošemetné, někdy rychlá zničující událost“.

Otto von Bismarck

STÁLICE BÝK

MIRACH,  0°35´,  Venuše, Beta Andromedy

Umění, manželství, obchod. Klasik – „Mirach je Venuše, laskavost, veselost, předvídavost, umělecké schopnosti“. Pozor na záměnu s hvězdou Mira (1°42´, Omikron Velryby), bezvýznamná.

STÁLICE ALGOL, 26°21´, Saturn-Jupiter, Beta Persea – nejsilnější

Podle signatury růst, který nemusí být dobrý, nárůst síly, ne ku prospěchu. Konjunkce s planetou – neobyčejný tah na branku, otázka, zda sám sobě jinde neubere. Mars – neobyčejná fyzická síla, dobré pro sportovce. Ebertin – signatura Mars Saturn Uran Pluto; v důsledku dává násilí a brutalitu, pokud je příznivě ozářen, obrovská sláva. Na planetě nebo na Asc, MC vždy rozhodí psychiku, dá neklid, nesoustředění, agresivitu, v nejlepším případě autoagrese. Dobré, když dispozice vedou do sportu. Řada světových zpěváků obsazen nebo příznivě ozářen Algol – oblast hlasivek, uplatnění silou. Lidé narození kolem 16.5. Slunce na Algolu – pořád hledá sám sebe, nespokojenost, pocit, že stále ještě neudělal dost. V životě vždy nastane období, kdy toto vyplave na povrch. Klasici – „smrt, ztráta hlavy, v mytologii ženský démon, hlava Gorgony“. Když výrazný Algol, nemluvit o tom vůbec, tato informace pro klienta nemá význam, sledovat během pohovoru, co se mu v životě děje, asi používá nějaký druh síly, otázka kde – vztahy, myšlenky, emoce, práce – dobré s tím počítat. Na Algolu Slunce nebo Jupiter – síla planety Algol překoná, ale bude se dál ozývat, lidé neklidní, činorodí, s vůlí něco dokázat. Špatně obsazený s kvadraturou nebo opozicí – takový neklid, že budou obrovské psychické problémy z neklidu, neschopnost sledovat myšlenku. Chceme-li pomoci, mluvit o tom, že jeden z hlavních smyslů života je naučit se trpělivosti, vyrovnanosti, dělat věci v klidu jednu po druhé. Pod trigonem – schopnost dosáhnout věhlasu pracovitostí.

Oblast 22° Býka až 6° Blíženců

STÁLICE BLÍŽENCI

STÁLICE ALDEBARAN, 9°59´,  Mars-Jupiter – Královská hvězda, Alfa Býka

Podporuje odvahu a troufalost, působí smělost, mužská povaha – podporuje mužský naturel, militantní až militaristický rozměr, působí v konjunkcích, opozicích, mírně v trigonech, neblaze v kvadrátech (Muhammad Atta Slunce, Merkur a Uzel na 10° Panny, asi fungoval kvadrát Antares, Aldebaran, je tam i Zosma – oběť). Královská hvězda, síla, násilí, vyžaduje rozhodnost, často lidé v opozici proti něčemu (Machiavelli v paranech, G.B.Shaw) – konfliktní typy lidí, dává kolísání, štěstí a výhra netrvají dlouho, př. Churchill – 3x znovudobýval premiérské křeslo. Arogantní sebevědomí pozitivně zužitkované ve službách vyšších cílů. Možná násilná smrt.

BELLATRIX, 21°08´, Mars-Merkur, Gama Oriona

Mytologicky bojovnice, dává technický intelekt, inženýrské vlohy, válečnický charakter, vede do bezpečnostních resortů, uniformovaného prostředí, i redakce novin – rychlost myšlení a ostrost úsudku. Naváže-li se na Lunu, Venuši, pak dává intelektuální manželství, diskutace kdo s koho.

22-23° Blíženců

Koncentrace 5-6 hvězd, nejsilnější uskupení příznivých hvězd; i v trigonech do ostatních vzdušných znamení dává intelekt, myšlenkovou i intelektovou pružnost a snadnost.

STÁLICE RAK

SIRIUS, 14°16´, Jupiter-Venuše, Alfa Canis Maior

Asi ne velké štěstí, dává zvýraznění, zviditelnění, vyplavání na hladinu; příliš zrychlené protlačování, láska k moci. S Venuší dobré, jedna z mála stálic v Raku, která si s Venuší rozumí. Aktivní přístup ke druhému pohlaví, dobrá i pro domácí podmínky, napůl světská, napůl vyšší. Dvě zcela oddělené úrovně, na obou velmi silný vliv – duchovní tak silná, že se na ni z naší úrovně lze dostat jen velmi těžko, Sirius ukazuje dál, „Pochodeň“. Nejvyšší vibrace ze Siria. Silná v pozitivním smyslu i hmotná úroveň, charakter planety posílen vlivem Siria. Se škůdci na Siriu nečekat nic dobrého, být opatrní (Mars, Saturn – oba v Raku špatní).

Dalajlama Slunce na 0°01´na Siriu.

CASTOR 20°26´ Merkur? Alfa Blíženců

Duch disputací, lidé, co hodně čtou, píšou, příznivé pro spisovatele; přítomna podrážděnost, šťouravost, mytologicky Castor a Pollux souboj dobra a zla, Castor dobrý a Pollux zlý. Ale Castor neudělá dobré věci, u ženy Venuše na Castoru tenduje ke znásilnění, sexuálnímu nátlaku, je to militaristická hvězda jako Antares, Bellatrix. Domněnka – souvislost s Plutem, v blízkosti Castora uzel Pluta už asi 200 let.

POLLUX  23°24´ Mars-Saturn  Beta Blíženců

Legenda – smrtelné z dvojčat, v blízkosti je uzel Saturna. Vliv – něco se tváří slibně a pak se to zmrší.

STÁLICE LEV

ALFARD  27°28´ Saturn-Venuše Alfa Hydry

Dělá člověka zajímavějšího, ne nutně šťastnějšího. Zmatek, nejasnost, nepřehlednost, podvědomé emoce, podivná hvězda. Prvek umělecký, teatrální (Bill Clinton Slunce na Alfardu – hráč na saxofon). Klasik – „katastrofy zaviněné ženami“, příležitost v tomto něco pokazit.

BZ: „V horoskopu Alfard maje, podobáš se hadu z ráje.“

 

STÁLICE PANNA

STÁLICE REGULUS

0°01´ (přechod ze Lva do Panny konec roku 2011 – začátek 2012)

Jupiter-Mars, Královská hvězda  Alfa Lva

Síla, energie, důstojnost, moc úspěch, ale při zneužití pád, jako ostatní Královské hvězdy. Konjunkce s Regulem zesiluje význam jakékoliv planety. Přechod ze Lva do Panny – očekává se změna chování panovníků od majestátu a poct směrem ke službě, nenápadnosti a nezištnosti. Regulus je nejpozitivnější hvězda ve vesmíru, ale je v kvadrátu na Alcyone, Plejády a rozhraní Štíra a Střelce. Mnoho astrologů má Regulus na MC, ascendent ve Štíru (A.B., nejčastěji se vyskytující Asc u astrologů). Se zakomponovaným Regulem vždy vztah k aristokracii, vládě – buď souladný (příznivý aspekt dobroděje či neutrální planety), nebo nesouladně – nepříznivý úhel čehokoliv nebo jakýkoli aspekt od škůdce. Dodává i ambice, chuť něco dělat ve velkém, dává štědrost, velkomyslnost, posiluje možnosti všestranného štěstí v životě (oblast manželství, dobré sociální postavení), protože příznivě ovlivňuje povahu. Stálice asi nemá význam sama o sobě, bez toho, že by na ni přišlo nějaké těleso – dává přirozenou autoritu. Slunce nebo Venuše na Regulu velice vylepšuje povahu, dá příjemnost.

STÁLICE VÁHY

STÁLICE SPICA – ARISTA  24°02´ Venuše-Mars (pozitivně) Alfa Panny

Panna je zemědělská, Spica je klas v ruce Panny, význam dar, být obdarován, mít dar, schopnost něco vytvářet, vědeckost, spisovatelství, umělecké vlohy, usnadňuje umělecký život, setkávání, kontakty, posun ke slávě a uznání, jedna z mála uměleckých hvězd (Sirrah, Mirach, Vega). Hvězda, která to s námi myslí dobře, chce propůjčit lesk a fajnovost.

T.A.Edison Uzel na Spice, Hermann Hesse MC konjunkce Spica.

STÁLICE STŘELEC

STÁLICE ANTARES 9°57´ Mars-Jupiter, Královská hvězda Alfa Štíra

Nejdůležitější, původně Anti-Ares, Protivník Marta, také Srdce Štíra, červená dvojhvězda se zeleným přídechem. Není jednoznačně pozitivní, válečnický, agresivní, destruktivní rozměr, lze využít pro expanzi a rozvoj. U řady hvězd je signatura Mars – široké spektrum, některé agresivní – brutální, Antares není brutální, je to síla jak k boření, tak ke stavění, není v něm zloba, jen moc a síla. Královská hvězda, řada významných lidí Antares silný v horoskopu, síla, moc, vláda, schopnost uskutečňovat velké cíle, u člověka s nízkou povahou a silným Antaresem se těžko říká, značná ctižádost a zájem o funkce (Woody Allen Slunce konjunkce Antares, Winston Churchill, představený jezuitského řádu – Holanďan).

Při aspektu na Lunu je Luna bojovná, jako Luna trigon Mars, rozšíří zájem člověka, duševní vazby obrací na vnější věci, emocionálně řeší vnější věci, praktické využití emocí. Je-li kvadrát na Lunu, je to jako Luna kvadrát Mars, občas se obrací proti člověku, až záhuba skrze nemoc.

STÁLICE KOZOROH

 STÁLICE VEGA 15°30´ Venuše-Mars Alfa Lyry

Magnituda 0,03, jedna z největších na obloze, z nejlepších hvězd vůbec, silnější než Sirrah a Mirach, podobně silná jako Sirius, před 14.000 lety byla Polárkou. Klasik: „Venuše a Merkur (Ptolemaios), nadějeplnost, váha, elegance a lascivnost.“ Dává vynikající vkus, na Asc nemusí dát krásu, dává umělecké buňky, tradice o Venuši na Veze nemluví moc hezky.

STÁLICE VODNÁŘ

ALTAIR 1°58´ Mars-Jupiter Alfa Orla

Smělost, otevřenost, odvaha, akceschopnost, naděje na úspěch, schopnost řídit, rozhodovat.

STÁLICE RYBY

STÁLICE FOMALHAUT 4°03´ Venuše-Merkur, Královská hvězda

Alfa Jižních Ryb (Piscis Austrinus)

Mnohem důležitější než předchozí, poslední Královská hvězda, z arabštiny název znamená Ústa ryby. Objevuje se ojediněle, je natolik dobrá, že v radixech je vzácností, Souvisí s nezištností a velkými duchovními predispozicemi. Aktivovaný osobní planetou nebo osou nepodceňovat, zbystřit pozornost – není o penězích úspěchu, ale dává úctu druhých lidí, spíš na konci života; neusnadňuje život, je o vnitřních darech. Klasik: „spisovatelství spíš duchovního rázu, idealismus.“

Antares a Aldebaran dávají sílu a moc, Regulus dává moc a slávu, Fomalhaut dává ducha.

SCHEAT – SCHEAT PAEGASI

29°33´

Mars-Merkur

Beta Pegase

Kde stojí tato hvězda, tam je něco špatně – smůla, nedorozumění, vyčůranost, neschopnost přiznat chybu; nevypadne z ní nic dobrého, souvisí s pomluvami, křivdami, intrikami, nevyjádřenou záští, je v ní něco falešného. Klasik: „má charakter Belerofonta (mazaný, lstivý a odpudivý ďábel).“

Slunce na Scheatu – otázka, zda se takovému člověku nevyhnout obloukem, asi bychom tím prospěli sobě, dotyčný může mít jen smůlu, pech, ale když je Slunce na Scheatu disharmonicky ozářeno, může to být skutečně nebezpečné. Slunce zde kolem 20.3. Když je na Scheatu Merkur, pozorně sledovat, přemýšlet, proč říká to, co říká; být ve střehu.