Zodiacal Releasing, Bod Štěstí a Bod ducha

Zodiacal Releasing, Vettius Valens (120-175)

Vettius Valens byl astrolog původem z římského města Antiochie, který žil v 1. polovině 2. století našeho letopočtu. Císař Marcus Aurelius se narodil asi o rok později, takže tito dva byli současníci. Valens vypráví příběh o tom, jak v jednom okamžiku svého života vycestoval do Egypta, aby vyhledal přesnější techniky načasování, a nakonec se tam usadil a založil školu, evidentně v Alexandrii. Zapletl se do ztroskotání, když mu bylo 34 let, což by bylo kolem roku 154 n. l., a v sedmé knize Antologie představuje horoskopy pěti dalších lidí, kteří byli na stejné lodi. Primární období jeho činnosti bylo v 50. a 60. letech; po počátku 70. let o něm není nic známo. To je přibližně ve stejnou dobu, kdy v Římské říši propukl Antoninův mor, a je možné, že Valens byl jedním z milionů lidí, kteří mu v této době podlehli. Valens napsal řadu instruktážních textů praktické astrologie, které se nám dochovaly v devíti knihách, souhrnně známých jako Antologie. Některé knihy byly evidentně napsány pro Valensovy studenty. Dvakrát oslovuje jinak neznámou postavu jménem Marcus. Cituje četné astrologické zdroje z minulosti, z nichž mnohé již neexistují, včetně častých citací ze ztracených děl Nechepsa a Petosirída. Ve svém textu také zahrnuje více než sto příkladů grafů, které jsou využity k demonstraci aplikace technik, o kterých pojednává. Spisy mají často velmi osobní pod podtón, protože technický materiál je někdy prokládán odbočkami o soukromém životě Valenta, jeho pocitech ohledně některých zdrojů, ze kterých čerpal, a úvahách o filozofii astrologie.

Valens techniku ZR spojuje s člověkem, který se jmenoval Abraham. Kromě Valense ho zmiňuje i Maternus. Valens cituje Abrahama, který zavedl zodiakální uvolnění, aby načasoval různá období v životě člověka, kdy cestuje. Jediným nám známým zdrojem ZR je Antologie Vettia Valense. Bez Valense bychom nevěděli, co je ZR nebo jak funguje, neboť Abrahamovo dílo je ztraceno. Prvními lidmi, kteří se tímto tématem více zabývali, byli Robert Schmidt a vývojář Delphic Oracle, Curtis Manwaring. Jelikož je pojilo přátelství, Robert Schmidt zakomponoval do Delphic Oracle i ZR jako jeden z několika systému vládců času. Všechno, co tedy víme, je striktně založeno na Antologii a jakési moderní rekonstrukci.

Ztráta vazby, Uvolnění z vlivu znamení

Pojem „ztráta pouta“ se také používá v technice vládců času zodiakálního uvolnění od Štěstí a Daimona, kde často dochází k náhlým zvratům a změnám v životě. Tento termín pochází z římského náboženského rituálu Saturnálií. Po většinu roku byly nohy Saturnovy kultovní sochy v jeho chrámu svázány provazem. Během jeho festivalových dnů se pouta, která svazovala jeho nohy, uvolnila a omezení, kterými se společnost řídila, byla dočasně zrušena, čímž se svět obrátil vzhůru nohama. Role se obrátily: páni se stali otroky a otroci pány. „Ztráta vazby“ je tedy osvobozením od předchozích okolností, kdy byl člověk omezen zákonem nebo řízen zvyklostmi.

Základy techniky

1) Založeno na znameních (zodiacal releasing)

2) Vstupuje zde sekundární systém domů (znamení) odvozených od bodu štěstí, rohová znamení (peak periody) naznačují klíčová období.

3) Vychází se z Bodu štěstí a Bodu ducha, případně dalších bodů.

4) Znamení mohou být aktivována ve 4 úrovních (první perioda naznačuje základní ráz období, nejdůležitější jsou LB ve 2. a 3. úrovni, důležitá může být i 4. perioda)

5) Hlavní jsou vždy rohové domy (znamení) – aktivována je vždy čtveřice znamení dle kvality

 

Bod štěstí a Bod ducha

 • Bod štěstí je spojen s Lunou – týká se záležitostí těla, zdraví (nemocí, zranění, smrti) a fyzické vitality. Zároveň nám dává informace o prosperitě a bohatství. Ukazuje nám to, co nazýváme osud, tedy pasivní stránku našeho života, to, co k nám přichází jakoby náhodně bez našeho přičinění, co nás testuje v daném životním období.
 • Denní narození: PF = Asc + Měsíc – Slunce
 • Noční narození: PF = Asc + Slunce – Měsíc
 • Bod ducha je spojen se Sluncem – týká se záležitostí zaměstnání, kariéry, ale zároveň naší spirituality, náboženství a v neposlední řadě i naší psychiky. Ukazuje nám naši aktivní stránku, protože představuje, jak člověk jedná a jaká přijímá opatření v souvislosti s událostmi vystavené mu osudem.
 • Noční narození: PF = Asc + Měsíc – Slunce
 • Denní narození: PF = Asc + Slunce – Měsíc

Bod štěstí byl považován za tak důležitý, že byl použit k vytvoření zcela nové sady domů nazývaných domy od Štěstí.

Dům a znamení obsahující Štěstí se stávají prvním domem a byly mu přiděleny moci a dynamická síla, které se co do síly rovnají prvnímu domu definovanému Ascendentem.

Desátý dům nebo desáté znamení od Štěstí poukazovalo na profesionální nebo společenské snahy, které vedou k prosperitě. Jedenáctý dům od Štěstí se jmenoval Dům zisků a akvizic a přítomnost dobrodějů předznamenala nahromadění bohatství; osmý dům od Štěstí obsahoval pohled na způsob smrti.

V obecném smyslu se předpokládalo, že přítomnost Štěstí, Daimona, Erótu nebo Nutnosti v jakémkoli domě, i když je to nativní kadentní dům, činí tento dům energičtějším, aktivnějším, a tudíž operativním.

Metoda ZR spočívá tedy v tom, že výchozím bodem pro analýzu konkrétní oblasti života je vždy znamení, ve kterém se Bod štěstí nachází. To představuje ve své podstatě nový “ascendent“ a “první dům“, od kterého se odvíjí vlastní analýza. (celoznakové domy)

Natální horoskop nám určuje příslib nebo potenciál, který může být plně využit, ale také nemusí. Horoskop odvozený od Bodu štěstí nám ukazuje, jak se daří tento potenciál využít.

Pokud dojde ke ztotožnění hlavních domů obou systémů natálního i Bodu štěstí, dochází k mnohem většímu účinku ve zkoumané oblasti. Systém odvozených domů od Bodu štěstí je funkční i pro další body jako Bod ducha, Bod lásky apod.

 • Znamení I., IV., VII. a X. odvozená od znamení Bodu štěstí se většinou shodují s obdobím zvýšené aktivity a důležitosti. (peak period)

Štěstí bylo vnímáno v dobrém stavu, když se nacházelo v příznivém domě nebo úhlovém domě, bylo ve svědectví s dobrodějnými planetami, a ve znamení, jemuž vládla dobrodějná planeta nebo planeta ve svém vlastním znamení vládcovství (domicil, exaltace, triplicita, hranice). Za těchto okolností byl život člověka dobře podporován světem v kumulaci prosperity a příznivosti každodenního života.

Předzvěst období, kulminace, LB, kompletace

 • Znamení I. a X. od znamení Bodu štěstí představují většinou vrchol období.
 • VII. znamení je předzvěst období. Obvykle se aktivuje nějaký typ události, která se později vyskytne a plně rozvine při LB.
 • Vyvrcholeni (kulminace) období nastává, když uvolnění z vlivu znamení dosáhne X. znamení nižší úrovně vzhledem k začatku obecného období.
 • Když se podobdobí vrátí do znamení, které bylo původně aktivováno na počátku obecného období, dochází k dokončení období (poté nastává LB).
 • Po LB nastává druhá kulminace – návrat do X. znamení.
 • Dále přichází kompletace, což znamená návrat do prvního znamení, kde je Bod štěstí.

Velmi důležitá jsou období, kdy dochází ke ztrátě svazku (LB), zejména na druhé úrovni.

Představují vážné změny z hlediska životního směřování člověka. Často dochází ke změně trendu oproti předchozímu období nebo ke klíčové události v životě. Je důležité sledovat i vztah vládců mezi hlavní a nižší úrovní (mezi těmi, kde nastává předávání).

Existuji tři typy LB:

 1. a) Ze světla do tmy, určující čas nebezpečí a problémů

(Rak nebo Lev LB na Kozoroha nebo Vodnáře).

 1. b) Ze tmy do světla, označující čas úspěchu, štěstí a překonání zla

(Kozoroh nebo Vodnář LB na Raka nebo Lva).

 1. c) Třetí může způsobit určité změny, které nejsou dobré ani špatné, spíše neutrální

(Blíženci nebo Panna LB Střelec nebo Ryby).