TEMPERAMENT A PRAKVALITY

Určení temperamentu je jedním z prvních kroků, které astrolog při výkladu nativního horoskopu provádí. V tradiční astrologii se však temperament určoval jinak než dnes. Vysvětlíme si tedy a na konkrétních příkladech představíme metodu našich předchůdců, která nese zajímavé výsledky, někdy značně odlišné od dnes obvyklého sčítání prvků horoskopu v jednotlivých živlech. S výpočtem temperamentu jsou spojeny prakvality. Tajemně znějící označení označuje v tradiční astrologii základní stavební kameny nám známého světa (včetně našeho temperamentu). Naučíme-li se opět jejich optikou vnímat horoskop, získáme precizní nástroj astrologického výkladu a cestu k hlubšímu porozumění vztahům jednotlivých prvků horoskopu.