DEN A NOC

 

SPIRIT – rozhovor s astrologem Jiřím Kubíkem
Den a noc – čas zrození mění hodnost planet v astrologii

Jak zohledňují čas zrození v souvislosti s postavením planet moderní astrologové?
„S ohledem na denní a noční zrození se dnes rozlišuje postavení planet nad a pod obzorem. Prvky nad obzorem znamenají zájem o společnost – extrovertnější typ osobnosti, prvky pod obzorem souvisí s lidmi, kteří jsou introvertnější – jeví větší zájem o soukromí.“

Kdysi se ale posuzoval čas zrození v trochu jiných souvislostech. Jak jste zjistil, že astrologové rozlišovali pozice planet jinak?

„Podrobně jsem studoval Praktickou astrologii Jana Kefera a všímal si pasáží, které byly dosud spíše opomíjeny. Uvědomil jsem si, že u některých pozic planet udává pro postavení planety v domu jiný význam při denním a nočním zrození. Vypsal jsem si všechny poznámky tohoto typu, utřídil je a zaznamenal, že to má určitý systém. Zjistil jsem, že denní a noční zrození rozlišuje už Ptolemaios, dospěl jsem proto k názoru, že je třeba prozkoumat více informačních zdrojů. Původ této techniky je dohledatelný již u astrologů starověkého Řecka, ale pracovali s ní také Arabové. Vymizela někdy ve středověku. Studoval jsem prameny, objednal jsem si postupně asi 30 překladů starých autorů přes internetová knihkupectví z USA a zjistil, jak tuto techniku klasičtí astrologové užívali. Nejlépe je popsaná u Julia Firmicia Materna v jeho Matheseos Libri, ale i v dalších knihách. Nakonec jsem zjistil, že to, co jsem objevil, ve svých knihách popisují kupříkladu Joseph Crane či Robert Hand, což jsou významní astrologové současnosti z angloamerického prostředí.“

Jak se asi o existenci této techniky dozvěděl Jan Kefer?

„Ovládal několik světových jazyků a podnikl několik studijních cest, měl přístup do archivů a na rozdíl od většiny svých současníků byl schopen číst díla klasických autorů v originále. Jeho kniha je v podstatě geniální kompilací, když si uvědomíme, že vznikla ve 30. letech minulého století.“

Denní a noční hodnost v astrologii
Denní a noční sekta

Můžete nám stručně vysvětlit principy této techniky, která klade důraz na dobu narození?

„Pokud se narodíte ve dne, působí ze své lepší stránky Slunce, Jupiter a Saturn, jejich pozice v horoskopu je třeba vykládat mnohem pozitivněji než při nočním zrození. Pokud se narodíte v noci, působí mnohem pozitivněji Luna, Venuše a Mars. Zejména znatelný je rozdíl u škodlivých vlivů. Mars se kupříkladu v denním horoskopu projevuje agresivně a pro oblast ve které je, není příznivý. Saturn v nočním horoskopu působí svou destruktivní povahou. Mars v nočním horoskopu je více konstruktivní planetou, která sice dává mnoho energie, ale bez škodlivých výstřelků. Saturn se v denním horoskopu rovněž projevuje přívětivější stranou, tedy trpělivostí, vytrvalostí a sebekontrolou. Zejména postavení Luny v nočních horoskopech mnoha slavných osobností mi otevřelo oči při chápání jejich horoskopů.“

Lze zobecnit rozdíl mezi denním a nočním horoskopem?

„Denní horoskop je pod vládou Slunce a je více mužský, aktivní, noční horoskop je pod vládou Luny a je více ženský, přizpůsobivý, nastavený na vnímání. Mužské horoskopy působí svou silou, ženské svou podmanivostí. Nelze upřednostňovat ani jeden typ energie, každý má svou kvalitu.“

           DENNÍ HOROSKOP                                NOČNÍ HOROSKOP

denní horoskop
denní horoskop
Noční horoskop
noční horoskop

Které planety se řadí mezi noční a které mezi denní, jak se toto dělení uplatní u znamení zvěrokruhu? „Nočními jsou Luna, Mars a Venuše, k denním se řadí Slunce, Jupiter a Saturn. Merkur je obojetný. Pakliže předchází Slunce, je denní, pokud ho následuje, je noční. Planety Uran, Neptun a Pluto klasičtí astrologové neznali. Denními znameními jsou Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář. Mezi noční se počítají Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh a Ryby.“

Jaký to má tohle všechno význam pro člověka, který si nechá vypracovat horoskop?

„Výklad horoskopu je přesnější, astrolog může lépe proniknout k samé podstatě. Výklad horoskopu je zkoumáním jednotlivostí v horoskopu a následně skládáním celkového obrazu. Tato technika představuje jeden z rozměrů při výkladu, je to další střípek do celkové mozaiky.“

Ovlivní nějak výrazněji takto pozměněný náhled sestavení horoskopu a jeho výklad?

„Kupříkladu bez použití této techniky horoskop prince Charlese vůbec nepůsobí jako horoskop královský. Pokud si ale uvědomíme, že jeho Luna v Býku a desátém domě je v nočním horoskopu a že se jedná o královské postavení, na které upozorňuje Julius Firmicius Maternus již v 6. století a arabští astrologové toto postavení nazývali HAYZ, dává tento horoskop úplně jinou představu. Když jsem pak zkoumal horoskopy členů královských rodin v Evropě a v celé řadě z nich tyto konstelace nacházel, bylo to pro mě astrologické dobrodružství, nad kterým se mi tajil dech. Když čtete text ze šestého století, který popisuje konjunkci Marsu s Jupiterem v prvém domě při nočním zrození, jež dává úspěšné válečníky a vůdce s mocí nad životem a smrtí, a uvědomíte si, že stejnou konstelaci měl v horoskopu Winston Churchill a tato konstelace je skutečně v jeho horoskopu klíčovou, musíte cítit k autorovi textu obdiv. Shrnu-li to, tato technika pomáhá upozornit na projev některých planet v horoskopu, případně jejich výsledný projev v životě člověka přesněji určit. Nejzajímavější příklady takto zpracovaných horoskopů – je jich kolem 30 -jsem zařadil na své webové stránky i se stručnými komentáři.