Antická astrologie (Helénská astrologie)

Vettius Valens (asi 8. února 120 – 175) byl helénský astrolog.

 • Poněkud mladší současník Claudia Ptolemaia. Patrně žili ve stejné době v Alexandrii, ale osobně se nikdy nepotkali.
 • Přesídlil do Egypta kvůli přístupu ke vzdělání. Tam, podle svých slov: „hodně vytrpěl a snášel…utratil peníze, které se zdály nevyčerpatelné, protože byl přesvědčován šarlatány a hrabivci“. Jeho učitelé byli chamtiví a ačkoli zaplatil velké částky, nedosáhl pravdy. Poté se na nějaký čas stáhl a věnoval se asketickému způsobu života, ale později byl znovu přilákán astrologií, zejména určováním, které hvězdy vládnou danému období, tj. „chronokratory“.

Valens patrně zažil ztroskotání lodi ve věku 34 let, kolem roku 154 n.l., a v knize 7 antologie představuje horoskopy pěti dalších lidí, kteří byli na stejné lodi. Valensovo období činnosti končí po počátku 170. let. To je přibližně ve stejné době, kdy Antoninův mor vypukl v celé Římské říši, a je možné, že Valens byl jedním z milionů lidí, kteří mu v této době podlehli, i když je to čistě spekulativní. Jeho současníkem byl  císař Markus Aurelius.

Valens vykazuje typ modifikovaného astrologického stoicismu. Je naprosto přesvědčen, že vše se děje v souladu s osudem, a říká, že astrologové mají být vojáky a proroky osudu. Odmítá představu, že astrologie může být použita ke změně osudu člověka.

Usoudil, že tradiční náboženství je zbytečné, a našel v osudu náhradní náboženství. Absolutní odhodlání mu dávalo emocionální uspokojení a vzbuzovalo téměř mystický pocit. Vědomí, že vše je již předurčeno, dávalo člověku pocit svobody od úzkosti a pocit spásy.

Klaudios Ptolemaios byl antický matematik, astronom, astrolog a geograf, který žil a pracoval v egyptské Alexandrii. Proto se mu také říká Ptolemaios Alexandrijský.

Tetrabiblos – Čtyři knihy o astrologii, základní astrologické dílo helénského období, používané prakticky dodnes.

 • Popsal základní astrologické principy
 • Jeho astrologické učení není v žádném případě plně reprezentativní pro hlavní linii helénské astrologie. Ve skutečnosti odmítl velkou část tradice, kterou zdědil. Ačkoli Tetrabiblos je systematický a ukazuje hlubokou filozofickou propracovanost, není jasné, zda Ptolemaios sám byl praktikující astrolog.
 • Zdá se, že pozdější helénističtí astrologové 3. až 7. století si Ptolemaia velmi vážili.
 • Ptolemaiův Tetrabiblos byl jediným helénistickým astrologickým textem, který byl nepřetržitě předáván a překládán po staletí od svého původního vydání. V důsledku toho byl často považován za nejdůležitějšího a nejvlivnějšího astrologa starověku.
 • Ptolemaiovým programem bylo přeformulovat astrologii jako přírodní vědu, převážně podle aristotelských nebo peripatetických linií, a tím ji učinit legitimnější. Jedním ze způsobů, jak to udělal, bylo přehodnocení mechanismu astrologie jako působení nějakého nebeského vlivu hvězd a planet. To bylo v rozporu s dřívějšími názory, které tvrdily, že nebeské objekty jsou schopny vydávat známky budoucích událostí, aniž by nutně byly příčinami.

Julius Firmicus Maternus ze Sicílie (4. století)  římský právník, astrolog a astronom.

 • Žil v době císaře Konstantina a jeho synů v polovině 4. století našeho letopočtu.
 • Matheseos libri VIII, nejrozsáhlejší dochovaný text římské astrologie. V poslední době je za rok vydání považován rok 336. Patří k posledním rozsáhlým příručkám astrologie, která obíhaly na Západě před objevením arabských textů ve 12. století.
 • Čerpá z mnoha helénských pramenů a spisů hermetické tradice a zachovává mnoho informací z textů řeckých astrologů, které byly ztraceny.
 • Z praktického astrologického hlediska je největším jediným zdrojem popisu významů zacházení s planetami v domech, aspektech, fázemi Luny, popisuje deceniály

Základy syntetického přístupu k výkladu horoskopu.

Ve starověké a středověké astrologii byly Matheseos jedním z nejcitovanějších textů.