Plutoidy – Eris, Haumea, MakeMake

PLUTOIDY – Eris, Haumea, MakeMake

Astronomická definice[1]  Plutoid je objekt sluneční soustavy, který je podobný planetě a musí splňovat následující kritéria:   1)      obíhá okolo Slunce ve větší vzdálenosti než Neptun,  2)      má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly a dosáhl přibližně kulového tvaru,   3)      během svého vývoje nepročistil své okolí, aby se stal v dané zóně dominantní není satelitem,  4)      Pojmenovávány mají být pouze takové plutoidy, které mají absolutní hvězdnou velikost větší než + 1 mag.

Termín plutoid byl pro pojmenování trpasličí planety, která obíhá Slunce za dráhou Neptuna, určen rezolucí IAU0804 výkonného výboru Mezinárodní astronomické unie (IAU) 11. června 2008 v Oslu. Do kategorie Plutoidů nyní s jistotou patří pouze Pluto, Eris, Haumea a Makemake.

Základní parametry těchto těles jsou následující: + Pluto – doba oběhu 247 let, průměr 2 306 km. + Haumea – doba oběhu 285 let, 1 960 x 1 518 x 996 km. + MakeMake – doba oběhu 310 let, průměr 1 420 km. + Eris – doba oběhu 557 let, průměr 2 326 km.

Jde tedy o tělesa velikostně srovnatelná. Největším z Plutoidů není Pluto objevené v roce 1930, se kterým většina astrologů dnes již běžně pracuje, ale Eris. Dobré je si uvědomit, že Pluto, Haumea i MakeMake jsou v oblasti tzv. Kuiperova pásu, kde se nachází tisíce nejrůznějších objektů, tyto tři jsou z nich největší. Eris se nachází v oblasti tzv. Rozptýleného disku.

Plutoidy jsou významné i jako tranzitory, tedy jejich pohyb a vazby k základnímu horoskopu by měly, a také tak činí, přinášet významné životní proměny a události. V astrologii u prognóz platí Keferovské pravidlo – čím je prvek pomalejší, tím je jeho vliv silnější. Prostě proto, že působí déle na jednu oblast, kde díky tomu dochází k dlouhodobější změně.

Pro představu lze tranzitující planety rozdělit následovně: + Luna zabarvuje hodiny a je nevýznamná. + Slunce, Merkur a Venuše působí zhruba jeden den a jejich vliv je také relativně malý. + Mars působí zhruba dva dny a jeho vliv je často citelný, ale z dlouhodobého hlediska je rovněž nevýznamný. + Jupiter se Saturnem jsou středně důležité planety. Jejich vliv už je mnohdy znát, zejména při retrográdním pohybu. + Uran a Neptun jsou důležité tranzitory, zejména ve vztahu k hlavním osám horoskopu. + Pluto, Eris, Haumea a MakeMake – nejdůležitější. Pohyby Pluta samy o sobě způsobují důležité životní změny a události. Zbylá tři tělesa by měla být obdobně významná. Nejsilnější by dle této logiky měl být vliv Eris.

 

Plutoidy a stávající astrologický systém

Není pochybnosti o tom, že Pluto, které původně patřilo mezi planety, tzv. astrologicky “funguje“. Jde o těleso, jehož vliv je prověřený desetiletími astrologické praxe. Zbylá tři tělesa jsou srovnatelné dráhy, doby oběhu a velikosti, tedy není důvodu si myslet, že by tato tělesa neměla mít vliv.

V historii astrologie nejde o první situaci tohoto typu. Objevením Uranu 1781 došlo k velmi dlouhé krizi astrologie. Stejně tak astrologie musela vstřebat objev Neptunu a Pluta. Tato tělesa se začlenila do výkladu a jsou dnes standardně používána.

Tranzitující Pluto působí v dané oblasti i několik let a většinou souvisí s transformací a proměnou dané oblasti. Ostatní Plutoidy díky době oběhu budou stejně ve smyslu doby působení měnit životy nositelů horoskopů, lišit se budou zejména svojí povahou. Zatímco Haumea bude dodávat energii, odvahu ve smyslu dobroděje, Makemake přináší napětí, neklid, srovnávání a pochybnosti. Eris přináší svár ve snaze o nalezení absolutní pravdivosti v dané oblasti.

Určení základních významů

Z ničeho určit základní podstatu a význam těchto těles bylo složité. Četl jsem si mytologii a zatímco u Eris byl význam poměrně jasný, tak u Haumey a MakeMake jsem tápal. Obrátil jsem se na Ing. Luďka Švojgra, který má – řekněme – velmi vyvinutou intuici a léčitelské schopnosti, zda by mi s tím nepomohl. On svým citem a intuitivními schopnostmi naznačil základní povahu nových těles a ta se ukázala být v praxi správná. Vše jsem začal ověřovat na horoskopech a ukázalo se, že významy sedí.

Významy těles

Zajímavou informací je, že pouze Pluto má ze zmiňovaných plutoidů mužskou polaritu, zbylá tři ženskou.

ERIS

Eris je největší z těchto čtyř těles a má také nejdelší dobu oběhu – 557,15 let. S tímto tělesem už také astrologové ve světě relativně často pracují. Mytologický význam tohoto tělesa byl podle všeho vybrán správně. Eris – bohyně sváru (agresivní Mars), svár je nutný k tomu, aby vše nepodstatné a nehodnotné bylo rozbito. Kam padá Eris, tam je daná oblast problematická, rozbíjí vše, co nevede k praktickému výsledku. Dává ale i činorodost, která může být destruktivní i konstruktivní, hlavní je zde zájem o výsledek, dále pohyblivost, praktičnost. Lze říci, že rozbíjí stojaté vody, navyklé způsoby chování, které nefungují, v tom je její vliv pozitivní. Velmi obecně lze říci, že kde se nachází, nositel hledá pravdu, absolutní správnost i za cenu střetů a konfliktů.

Podíváme-li se na významy Eris v astrologických domech, pak

v 1. naznačuje konfliktní osobnost,

ve 2. problematické finance,

ve 3. komunikační sváry, spory se sourozenci,

ve 4. sváry v rodině, problematické rodinné zázemí, spory s rodiči

v 5. neshody v milostném životě, konflikty s dětmi

v 6. pracovní sváry,

v 7. sváry v partnerských vztazích, bojovný a svárlivý životní partner

v 8. sváry o peníze,

v 9. napětí v oblasti vzdělání a intelektu,  názorové spory

v 10. konflikty v profesním životě, překážky v profesním životě, spory s nadřízenými

v 11. sváry ve společenském životě, politickém,

ve 12. naznačuje tajné nepřátele.

Pokud působí Eris jato tranzitor na základní horoskop, vnáší do oblasti, na kterou působí, neklid, napětí, neshody. Problém spočívá v tom, že jde s ohledem na její pomalost o období, které trvá celou řadu let. Většinou to nelze spojit s jednou konkrétní událostí, ale její projev může v určité situaci vygradovat. Už tranzity Pluta jsou pro astrology pomalé, v daném případě se bavíme o tělese s asi dvojnásobnou dobou oběhu, ale i dobou trvání tranzitu. Za tohoto tranzitu se v dané oblasti nachází obtížně klid.

Příklady:

Nápadné příklady člověk nachází u svých nejbližších. Můj otec měl Eris v sedmém domě a moje maminka v domě prvém, jde o klasický příklad prohození planet u partnerů. Zde podotýkám, že v příkladech které používám fungují i klasická prohození. Tedy můj otec má Mars v Beranu v domě sedmém a moje maminka ho má přesně na MC.

V tomto období se na nebi nachází opozice Haumea – Eris. Nebylo bez zajímavosti, že v době teroristického útoku v Paříži tato pozice zcela přesně stála na Drakonické přímce mezi prvním a sedmým domem horoskopu Francie – tedy zásadní proměna v mezinárodních vztazích.

Pokud sledujeme horoskop Československa z roku 1918, nelze si nevšimnou Eris kvadratura Pluto 25.2.1948.  V listopadu 1989 zde působí kvadratura Eris na Jupiter. Samozřejmě klasické tranzity neuvádím, protože jsou notoricky známé.

HAUMEA

Haumea má dobu oběhu 285 let. Bohyně Haumea je patronkou ostrova Havaj, na němž leží observatoř Mauna Kea. Navíc bývá ztotožňována s Pāpā, bohyní země reprezentující element kamene, což současně podporuje vhodnost tohoto jména. Dalším důvodem návrhu jména bylo, že Haumea je také bohyní plodnosti a zrození, která má mnoho dětí. Haumea symbolizuje funkci opory, jistoty, vážnosti, důstojnosti. Jde o základní energii, základní sílu, která dodává jistotu. Tam, kde se nachází, by mělo jít o oblast, o kterou se můžeme v životě opřít. Z mé astrologické praxe zatím vyplývá, že skutečně dům, v němž se nachází, je životní oblastí, kde jdou věci samy, plynou přirozeně, jako kdyby nositel horoskopu v této oblasti přirozeně čerpal prazákladní energii a sílu. To platí dokonce i tehdy, pokud je tento dům klasicky obsazen škůdci.

Významy Haumey v astrologických domech jsou následující:

V 1. domě ukazuje osobnost disponující základní silou, která se může opřít o sebe sama, své schopnosti, klidné sebevědomé vystupování

ve 2. ukazuje možnost opřít se o své schopnosti a vydělat peníze, dává ekonomické zázemí, důvěra v sebe sama

ve 3. ukazuje oporu sourozeneckou, podporu při vzdělávání, důvěru ve své  komunikační schopnosti

ve 4. značí podporu z rodiny, člověk má stabilní rodinné zázemí, vážené rodiče, silné vazby na domov, domov a rodina jako opora

v 5. domě jde o oporu v dětech, štěstí v mileneckém životě, úspěšné děti a dobrý vztah k nim

v 6. domě je oporou vlastní pracovitost,

v 7. je oporou partner, štěstí v partnerských vztazích, podpora od partnera, štěstí v partnerských vztazích

v 8. domě Haumea naznačuje ekonomickou oporu a pomoc od druhých,

v 9. oporu ve vlastním vzdělání, v intelektu,

v 10. podporu v profesním životě (člověk prodělává přirozený karierní vzestup, pozice je mu zdrojem jistoty),  přirozené karierní úspěchy

v 11. podporu od přátel, protekci,

ve 12. domě skrytou podporu.

Tranzitně dodává do oblasti, na kterou působí, energii, základní sílu, v dané oblasti dochází ke zlepšení okolností, člověk jakoby začal cítit podporu, novou sílu pro uskutečňování svých plánů.

PŘÍKLADY:

Můj děděček měl Haumeu v domě sedmém a babička přímo na ASC. Jde o klasické prohození prvků v partnerství.

V horoskopu Československa je zajímavé, že v letech 1931 – 1933 šlo Pluto přes radixovou Haumeu.

Ve svém osobním horoskopu jsem podstatu tohoto tělesa měl možnost vnímat v letech 2004-2005, kdy fungoval tranzit Haumea trigon na Lunu jako vládce ASC. Bylo to období svatby a počátek studií, pro mě splnění snu. Haumea byla tyto dva roky na hlavních osách solárních horoskopů.

MAKEMAKE

MakeMake má svůj původ v mytologii obyvatel ostrova Rapanui a představuje jméno bohyně stvoření a plodnosti. Doba oběhu je 310 let. MakeMake představuje obecnější rozměr Merkuru, je rovněž neutrální. Hlavní smysl souvisí v poměřování hodnot tam, kde se poměřujeme s ostatními, skrze tuto oblast můžeme být poměřováni druhými. Donutí nás zjišťovat, jak si v dané oblasti skutečně stojíme ve srovnání s druhými. Má astrologická praxe ukazuje, že oblast, v níž se MakeMake nachází, ukazuje, prostřednictvím čeho vnímáme svoji hodnotu jako člověka. Jde o oblast ve které stojíme o uznání. Oblast ve které se MakeMake nachází je zároveň oblastí pochybností, neklidu a napětí.

Významy MakeMake v astrologických domech jsou tyto:

Když je MakeMake v 1. domě má člověk potřebu se poměřovat s druhými, poměřuje vlastní schopnosti, je zde tendence o sobě pochybovat, v životě nositele této konstelace jsou okolnosti, které mu ubírají sebevědomí, velká potřeba ocenění od druhých

ve 2. poměřuje svoji hodnotu skrze peníze a majetek, srovnávání s druhými skrze peníze, uznávání lidí podle jejich majetku, touha po bohatství

ve 3. poměřuje se skrze své komunikační schopnosti, vzdělání, možné jsou obtíže při vzdělávání na základní škole, problematické vztahy se spolužáky

ve 4. poměřuje se skrze rodinu, nemovitosti, dosti často se objevuje problematické rodinné zázemí, které je pro člověka zdrojem pochybností, v životě má pak brát jako kritérium svého životního úspěchu u sebe i druhých, zda-li jsou schopni fungovat v rodinném životě

v 5. poměřuje se skrze svoje děti, úspěchy v mileneckém životě, úspěchy dětí  jako měřítko vlastní úspěšnosti

v 6. poměřuje se skrze své pracovní schopnosti, zdraví,

v 7. poměřuje se skrze partnera – jakého má či nemá, srovnávání a pochybnosti v oblasti partnerských vztahů, potřeba úspěšného partnera

v 8. poměřuje se skrze majetek,  potřeba uznání skrze hmotné statky

v 9. poměřuje se prostřednictvím intelektu, vzdělání, potřeba poznávání, uznání skrze intelekt

v 10. odvozuje svou hodnotu od společenského postavení, poměřuje se v profesním životě, někdy přináší úspěšného rodiče, se kterými se nositel horoskopu porovnává, potřeba uznání

v 11. poměřuje se skrze přátele, úspěchy ve společenském životě,

ve 12. vnitřní neklid.

I v tranzitech přináší MakeMake téma poměřování. Na co působí, to bude oblast, v níž máme sklon se srovnávat a poměřovat s druhými. S poměřováním a srovnáváním většinou souvisí napětí a pochybnosti o sobě. Přirozeně půjde spíše o období vnitřní nespokojenosti, neklidu. Tranzit způsobí, že člověk k dané oblasti musí napřít svoji pozornost. (zem)

PŘÍKLADY:

Jeden z prvních příkladů funkčnosti byl v mé vlastní rodině. Moje maminka má v pátém domě Makemake a moje sestra má tento prvek přímo na Asc.

Při sledování horoskopu Československa jsem si všiml Makemake kvadratura Merkur v srpnu 1968.

Ve svém osobním horoskopu tranzitující Makemake v letech 2003 – 2006 souvisel s neklidem v oblasti bydlení. V jeho průběhu šlo o období napětí v této oblasti. (2003 první stěhování do nájmu, v roce 2006 koupě bytu a od té doby stabilita)

Podobně můj kolega uvádí, že tranzitující Makemake přes IC – opozice MC znamenala období 3 let nejistot a neklidu v pracovní oblasti, došlo několikrát ke změně práce. Před tímto tranzitem dlouhodobě stabilní zaměstnání, po jeho průchodu rovněž.

 

VLÁDCOVSTVÍ Co se otázky vládcovství ve znameních týče, to je velmi diskutabilní a dosud nemám uzavřený názor. Podle všeho působí Plutoidy velmi silně hlavně svojí pozicí v domech.

Make Make má dle mého názoru poměřovací a srovnávací charakter, který má nejblíže ke kombinaci znamení Panny a Kozoroha, který je obsazen ve druhém dekanu znamení Panny. MakeMake má tendenci porovnávat způsobem, který je analytický, přitom je však toto těleso zdrojem napětí a neklidu v dané oblasti. Je zde přítomen prvek frustrace, pochybností, který si lze spojit s Kozorohem.

Haumea se svojí pozitivní základní energií a funkcí životní opory, o kterou se můžeme v životě opřít, svádí k tomu, abych ji řadil do Lva jako zdroje základní životní energie na zemi.

Eris podle všeho vládne Vahám. Jsem si vědom toho, že na první pohled je tohle přiřazení kontroverzní, ale co u Eris není? Zde je ale třeba podotknout, že znamení Vah je, myslím, vnímáno zkresleně. Jde totiž o znamení s mužskou polaritou a kardinální kvalitou, tedy dominantní a ambiciozní. Pouze vzdušný živel mu dodává společenskost a diplomacii. O harmonii v pravém slova smyslu toto znamení není, je naopak o ambicích, dominanci, prosazování (byť diplomaticky) vlastních zájmů. Není náhodou, že v tomto znamení je povýšen Saturn. Venuše je ve Vahách silná, protože je půvabná, příjemná, ale rozhodně postrádá ženskost, empatii, v tomto znamení je svým způsobem tvrdá, neosobní. Pokud si člověk uvědomí pravou podstatu znamení Vah, tak přiřazení Eris již tak překvapivé není.

Uvažoval jsem již nad tím, jak nová tělesa zapadají do stávajícího systému vládců. V této souvislosti je třeba nejprve podotknout, že před objevením Uranu existovalo „dokonalé“ přiřazení vládcům. Každá ze sedmi planet vládla dvěma znamením – jednou jako denní a jednou jako noční. Tuto strukturu totálně rozboural objev Uranu. Následoval objev Neptunu a objev Pluta. Tři nové planety musely být přirozeně zařazeny do stávajícího systému. Jakkoli není pochyb, že Uran je doma ve Vodnáři a Neptun odpovídá Rybám, tak u Pluta, které se nejčastěji přiřazuje Štíru, existuje určitá pochybnost, zda nemá vazby k Beranu. Někteří astrologové dokonce pracují tak, že berou v potaz původní vládce a Uran, Neptun a Pluto považují za druhé vládce. Zmiňuji to proto, že většinově lidé zajímající se o astrologii narážejí na jednoduché přiřazení Uran – Vodnář, Neptun – Ryby a Pluto – Štír. Pokud MakeMake náleží Panně a Haumea Lvu, kloním se zatím k názoru, že jde o druhé vládce.

 

BUDOUCNOST

Je zajímavé, že v roce 2019  na obloze nastane velká planetární konfigurace T – kvadratura tvořená Eris a Uranem v Beranu – Plutem a Saturnem v Kozorohu a Haumeou ve Vahách. Mělo by jít období celosvětových proměn.

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Plutoid