Doprovod planet

Doprovodem Slunce se myslí planety, které vycházejí nad horizont před ním až do vzdálenosti 180 st.

Tyto planety jsou před východem Slunce nad obzorem a doprovázejí Slunce při jeho pobytu v jeho sektě.

Doprovodem Luny jsou planety, které zapadají pod horizont za ní až do vzdálenosti 180 st. Tyto planety jsou před západem Luny pod horizont nad obzorem a doprovázejí Lunu v její sektě.

Dobrým znamením je, jsou-li doprovodné planety viditelné. Z toho důvodu má větší vliv Luna, která je přibývající, protože Slunce pak vychází nad obzor až po jejím západu. Pokud je Luna ubývající, den přichází ještě za jejího pobytu nad obzorem. 

Dobrým znamením je s ohledem na viditelnost planet, jsou-li planety obecně ve větší vzdálenosti než 15 st. před Sluncem u denního horoskopu a ve větší vzdálenosti než 15 st. za ním po jeho západu.

Dobré znamení je, pokud jsou součástí doprovodu planety, které náleží téže sektě. To se ale netýká planet, které jsou ve svém domicilu či exaltaci. Ty jsou silné obecně i mimo svoji sektu.

U doprovodu světla si především všímáme těch planet, které se nacházejí v rohovém domě, ty jsou potenciálně silné a naznačují mimořádný úspěch osobnosti.

V souvislosti dále Ptolemaios zkoumal umístění světel v mužských a ženských znameních. Za silné znamení uvažoval obě světla v mužských znameních a rohových domech.

Nepříliš často se můžeme setkat se situací doprovodu, kterou popisuje Rhetorius, a totiž, že v horoskopu se nachází dvě planety v rohovém domě a obě tyto planety jsou domicilní či v exaltaci.

Kupříkladu jde o Mars v Beranu na MC a Slunce ve Lvu na ASC. Stačí však i pouhé obsazení rohového domu. Taková planeta, která je ve svém domicilu či povýšení, je ve svých hradbách či vozech a bez ohledu na denní či noční zrození je vždy silná.

Kritéria hodnocení doprovodu:

  1. Sleduji, které planety tvoří doprovod sektového světla
  2. Všímám si, které planety doprovodu jsou viditelné
  3. Všímám si doprovodných planet v rohových domech, 5., 11. a 9.
  4. Všímám si, zda doprovod tvoří planety v souladu se sektou či mimo sektu, ale domicilní či povýšené.

Doprovod a otázka společenského postavení podle Ptolemaia

Ptolemaios si doprovod spojuje s otázkami štěstí a společenského postavení. Společenské postavení a štěstí odvozuje z pozice světel a jejich doprovodných planet.

Jako nejvyšší hodností z tohoto pohledu je situace, kdy jsou obě světla v mužských znameních a buď obě nebo jedno z nich je v rohovém domě (nejlépe prvním či desátém) a zvlášť když je světlo toho rodu provázeno pěti planetami, ranními ke Slunci a nočními k Měsíci, budou z dětí králové.

Tento požadavek na světla splňuje kupříkladu Donald Trump.

A když doprovodné planety jsou samy buď v rohovém domě nebo mají aspekt k hornímu úhlu, budou narozené děti mocné, silné a budou světovládci , a budou mít dokonce ještě více štěstí, budou- li doprovodné planety v pravém aspektu k MC.

Je- li však jenom Slunce v mužském znamení, Měsíc v ženském a jedno ze světel je úhlové a ostatní planety jsou ve stejném postavení, budou to pouze generálové s právem života a smrti.

Jestliže však žádná z doprovodných planet není ani úhlová ani nesvědčí úhlem, budou pouze významní a budou se těšit dílčím postavením, která souvisejí s nošením věnců kolem hlavy , řízením nebo vojenským velením, a ne nejvyšším. Jestliže ale světla nejsou úhlová a většina doprovodných planet je úhlová nebo v aspektu k úhlům, nedosáhnou významnějších poct, ale jen civilního vedoucího postavení a mírného postupu v zaměstnání.

Ptolemaios ukazuje i opačnou situaci, která znamená z pohledu doprovodu nejslabší možnou variantu. Planety v doprovodu nesmí být v rohových domech ani v dobrém aspektu k hlavním osám.

S úplnou bezvýznamností si spojuje horoskopy, které neobsahují ani jedno ze světel v mužském znamení či rohovém domě. V takovém případě pokud součástí doprovodu není ani užitečná planeta, signalizuje to nešťastný horoskop.

Druh budoucího postavení je třeba vytušit z kvality doprovodných planet.

Vládne-li doprovodu Saturn, přináší moc založenou na bohatství a hromadní majetku.

(Karel 4., Helmut Kohl)

Moc za pomoci Jupiteru nebo Venuše spočívá v náklonnosti nebo darech, vyznamenáních a projevech velkomyslnosti.

Mars přináší moc založenou na postavení generála, vítězstvích a strachu podřízených

(Churchill)

Merkur na inteligenci, vzdělání a péči a vedení záležitostí.

(Masaryk)