Firdaria

Co to jsou“ Firdária“?

Firdaria jsou prognostickou technikou. Název Firdária pochází z arabštiny. Jde o do arabštiny přeloženou  perskou zkomoleninu, původně řecké „periody“. Jde tedy o jeden ze systémů chronokratorů, vládců časových úseků. Tím se myslí, že život člověka je rozdělen na periody, kterým vládnou jednotlivé planety horoskopu.

Astrologové používají celou řadu prognostických technik. Jde o tranzity, různé direkce, revoluce atd. Tradičně astrologie pracuje také s chronokratory – vládci času. Firdária jsou technikou vládců času arabského původu. Staří Řekové pracovali s Decéniemi, Zodiacal releasing atd., což jsou další techniky z kategorie chronokratorů. Právě s řeckými Decéniemi jsou Firdária velmi podobné.

Kdy a kde systém (predikční metoda, technika) vznikla?

Jde o techniku Arabské astrologie, jejíž původ můžeme hledat v řeckém a indickém prostředí. Její původ však přesně znám není. Nacházíme jí prvně kupříkladu v knize Abú Mashara z 9. století, jakož i dalších astrologů této etapy astrologie. Vytrácí se ke konci středověku.

Na čem je založena?

Vychází z předpokladu průměrné délky života 75 let. Těchto 75 let rozdělíme na 9 period. Každé z těchto period, které jsou různě dlouhé, vládne nějaká planeta či prvek. Základem Firdaria systému je 75-letý časový cyklus,ve kterém se střídají planety v tzv. Chaldejské řadě, tedy posloupnosti planet v závislosti na nárustu jejich rychlosti postupu zodiakem z pohledu pozorovatele na zemi. Součástí systému jsou také oba uzly.

Co se stane po uplynutí 75 let?

Jde o správnou otázku. Průměrný muž v ČR žije 76 let a žena 81 let. Pokud dojdete na konec této řady, vracíte se opět na začátek celého cyklu.

To mají všichni lidé stejné periody?

Ano, do jisté míry je tomu tak, proto jsem měl tendenci tyto techniky na počátku své astrologické praxe zavrhnout. Jsou dvě řady, denní a noční. Denní řada je stená pro všechny lidi, kteří se narodili ve dne a noční řada je stejná pro všechny lidi, kteří se narodili v noci. Nicméně tyto periody se musí zkoumat s ohledem na postavení vládce periody v základním horoskopu a ten máme každý jiný. Kvalita každé periody je daná obecnou kvalitou planety, třeba Marsovská Firdaria patří mezi bojovné, konfliktní, celkově náročnější, ale hodně pak závisí na tom, jak je planeta aspektovaná a postavená v základním horoskopu, s čím souvisí. To už je u každého člověka jiné. Pro někoho je Marsovské období mezi 32 – 39 rokem života vysloveně kritický, protože Mars v jeho horoskopu stojí špatně, někdo jiný se silně a dobře postaveným Marsem si toto období spíše užívá.

Jak dlouho trvají jednotlivé periody?

Každá perioda je pod vládou nějaké planety a každé z planet je přiřazen určitý počet let.

Saturn             11let

Jupiter             12let

Mars                 7let

Slunce            10let

Venuše            8let

Merkur            13let

Luna                 9let

Dračí hlava      3let

Dračí ocas       2let

Jak přesně jsou časové úseky děleny?

Je třeba rozlišovat denní a noční zrození. Noční řada začíná Lunou a denní Sluncem. Kdo se tedy narodil v noci, tak jak se mu žilo v dětství závisí na jeho poloze Luny v horoskopu, prvních 9 let jeho života je pod její vládou. Dospívání pak pod vlivem Saturnu až do 20 roku věku.

Zde je posloupnost period pro denní a noční zrození:

Denní zrození:

Slunce, Venuše, Merkur, Luna, Saturn, Jupiter, Mars, Dračí hlava, Dračí ocas

Noční zrození (Al-Birúní, Abu Mashar):

Luna, Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur, Dračí hlava, Dračí ocas

Je však dobré si uvědomit, že každá perioda je poměrně dlouhá a je tedy dělena mezi všechny planety. V každé periodě je tedy dalších 7 subperiod. Výjimku tvoří Lunární uzly, které subperiody neobsahují.

 

V čem tkví její význam, lze ji využít v současnosti?

Tak jde v zásadě o velmi jednoduchou astrologickou techniku, která slouží předvídání. Do výkladu základního horoskopu vnáší další rozměr – čas. Firdaria říká, ve které části života se radixová dispozice nejvíce naplní. Od ostatních technik se odlišuje v tom, že nám popisuje delší časové úseky a to je velmi podstatné.

Kupříkladu Václav Klaus má v horoskopu silnou konjunkci Merkur, Venuše ve třetím domě, což je dobrá dispozice pro duševní schopnosti, logické myšlení, dar řeči. Tyto dvě periody u něho fungovaly od roku 1990 do roku 2011, tedy po celou dobu jeho politické kariéry.

Firdária prostě jen upozornily astrologa, že tento člověk svůj největší potenciál využije za těchto dvou period.

Může to fungovat ale i opačně. Kupříkladu pokud budete mít v horoskopu Mars ve 12. Domě, což značí tajná nepřátelství a různá příkoří v životě v důsledku toho, že člověk nemá svoji energii pod kontrolou. Nejvíce se tato dispozice bude projevovat za Marsovské Firdaria. Kupříkladu pan Baudyš onemocněl a zemřel v době, kdy začala fungovat Marsovská Firdaria.

 

Využíváte ji ve své praxi?

Ano, použvám je na každé astrologické konzultaci, Firdaria vnáší do výkladu horoskop další rozměr – čas. Astrolog si pomocí nich může udělat základní dlouhodobou představu o jednotlivých etapách života člověka pro kterého pracuje. Umožňují dlouhodobější vhledy.

Navíc při konzultaci astrolog velmi rychle zjistí v jaké etapě života se dotyčný nachází. Tedy využití Firdarií v praxi pro zjištění životní etapy, základního tématu, které člověk prožívá, je při konzultaci užitečné. Zároveň tato technika nutí k hlubšímu studiu a chápání jednotlivých planet, protože astrolog chce hlouběji porozumět té či oné periodě, co přesně bude přinášet. I v tom je tato technika obohacením.

Pokud známe „vládce času“ toho kterého člověka, co vše nám o něm prozradí?

Prozradí nám, jaké téma právě řeší, co ho momentálně zaměstnává. Jaká složka jeho horoskopu a jeho osobnosti je v době konzultace zvýrazněna. Pomáhá nám pochopit v jaké fázi vývoje se nachází.

Jaký mají vztah Firdaria k ostatním astrologickým technikám?

Staří arabové je patrně používali spolu se solárními horoskopy a tzv. profekcemi. Já sám osobně je kombinuji se solárními horoskopy a dalšími standardními astrologickými technikami.

Když se s tímto tématem bude chtít někdo více seznámit, kde se dozví více?

Na YouTube jsem natočil dva díly videí, kde se tomuto tématu podrobně věnuji, je tam celá řada příkladů z praxe, citace klasiků a vše potřebné.

JUDr. Jiří Kubík, MBA, www.ceskaastrologie.cz, Tel. 607646418