Astrologie aspekty

ASTROLOGIE – ASPEKTY

Jedná se o úhlovou vzdálenost mezi dvěma prvky v horoskopu. Uvádíme pouze 5 hlavních aspektů, které jsou však v praxi nejdůležitější.
 
konjunkce     KONJUNKCE – 2 planety mají stejnou délku 0°
 opozice   OPOZICE – opak konjunkce, mezi dvěma planetami je úhel 180°

trigon  TRIGON – mezi planetami je úhel 120°

kvadratura KVADRATURA – mezi planetami je úhel 90°

sextil  SEXTIL – mezi planetami je úhel 60°

 
  • KONJUNKCE – neutrální aspekt jehož povaha závisí na planetách, které ho tvoří.
  • OPOZICE  –  je aspektem protikladu a hledání rovnováhy mezi dvěma obtížně slučitelnými variantami. Opozice je aspektem tradičně zlým, v moderní astrologii neharmonickým. Tradičně byla charakterizována Saturnem, který byl nazýván VELKÝM ZLEM.
  • TRIGON –  je aspektem hladkého a přirozeného působení, v základním horoskopu představují nadání a spolu se textilem patří k aspektům harmonickým. Tradičně mu byla přiřazována charakteristika Jupitera, který byl nazýván VELKÝM DOBREM
  • KVADRATURA –  jedná se o aspekt trvalého napětí mezi dvěma prvky. Tradičně se jedná o zlý aspekt, v moderní terminologii chápána neharmonicky. Jedná se o aspekt trvalého napětí mězi dvěma prvky, které na hmotné úrovni nelze překonat. Tradičně byla charakterizována Marsem označovaným jako MALÉ ZLO
  • SEXTIL – jedná se o slabší harmonický aspekt, který přináší šanci pro soulad mezi dvěma prvky horoskopu. Tradičně byl charakterisovaný Venuší a byl označován jako MALÉ DOBRO.
 

POSUZOVÁNÍ ASTROLOGICKÝCH ASPEKTŮ V HOROSKOPU

To, zda je člověk dobrý či nikoliv, zda jde o silnou osobnost nebo naopak horoskop slabší není záležitostí aspektů. Je pravdou, že převaha harmonických aspektů v horoskopu napovídá většinou na harmonické vlastnosti, vnitřní klid a vyrovnanost, to však samo o sobě v životě nezaručuje úspěch.

Naopak horoskopy s převahou neharmonických aspektů nelze automaticky označit za negativní, pouze většinou odrážejí situaci, kdy nositel horoskopu zažívá nesoulad mezi svými přáními a představami a realitou.

Horoskopy navíc nelze číst šablonovitě s černobílým viděním světa, ale je třeba se učit představovat reálný vliv v životě člověka.

Typickými představiteli se silným obsazením neharmonických aspektů byl Václav Havel či Mahatma Gandhí.

 

Kefer, Praktická astrologie:

Str. 164 – Mnoho nepříznivých aspektů naznačuje nesnadný život, mnohé překážky, avšak posiluje charakter a činí život bohatým. Mhoho dobrých aspektů naznačuje lehký život, pohodlnost, lhostejnost, běží o lidi průměrné bez hlubších zájmů a zážitků. Plochý život.

 

Milan Ján Pilip:

V antike sa na aspekty pozeralo trochu inak, navyše v konfiguráciách planét sa objavujú rôzne javy so špecifickým významom. Pracovali s nimi aj Arabi a stredovek, niektoré prežili dodnes v rámci horárnej (dotazovej) astrológie (napr. prenos alebo zber svetla). Uvediem len niektoré, na ktoré upozorňuje Ch. Brennan.

Prekonávanie je pravý aspekt. V antike sa uvažuje rozdiel medzi pravým a ľavým aspektom, lebo planéta vpravo danému aspektu dominuje. Vyplýva to z predstavy, že planéty nachádzajúce sa v znameniach rovnakej kvadruplicity (kvality) sú voči sebe v rohových domoch. Celoznakovo sú prepojené kvadratúrami a opozíciami. Avšak planéta v 10. dome z pohľadu inej planéty, je voči nej dominantná (lebo 10. dom je najvyššie).Vezmime si príklad: Jupiter v Panne, Mars v Strelcovi, Mesiac v Rybách, Saturn v Rakovi, Slnko vo Váhach (viď obrázok). Jupiter a Mars sú v kvadratúre, ale Jupiter je v tomto aspekte dominantný, lebo je voči nemu v 10. dome (čo je v tomto prípade lepšie), je vpravo. Jupiter má väčší vplyv na charakter tejto kvadratúry. Zároveň je Mars kvadratúre voči Mesiacu, a keďže je Mars z pohľadu Mesiaca v 10. dome, tak mu dominuje. Charakter kvadratúry medzi Marsom a Mesiacom určuje Mars (čo je v tomto prípade horšie). Z toho sa odvodzuje pravidlo, že planéta vpravo dominuje nad planétou vľavo. To sa vzťahuje aj na ostatné aspekty. Slnko je v sextile na Mars, dominantné je Slnko. Mesiac je v trigone na Saturn, dominuje Mesiac. Satrun je v sextile na Jupiter, dominuje Saturn. Nakoniec, Saturn je v kvadratúre na Slnko, takže Saturn poškodzuje Slnko, lebo v tomto aspekte dominuje.Vrhanie lúča je výnimkou z prekonávania. Je to situácia, kedy aj planéta v podriadenej pozícii v rámci aspektu (vľavo) môže poškodiť, alebo mať dominanciu nad planétou vpravo, ktorá by ju inak „prevalcovala“.Dochádza k tomu vtedy, keď planéta vľavo vrhá aspekt menej ako 3° pred planétu vpravo. Napr. Jupiter na 9° Panny a Mars na 12°Strelca. Za normálnych okolností by bol Jupiter v tejto kvadratúre dominantný, lebo je vpravo (resp. v 10. dome od Marsu). Ale Mars vrhá svoju kvadratúru na miesto menej ako 3° pred Jupitera, a tým ho poškodzuje.

Priliehanie alebo adherencia je situácia, kedy sa planéty blížia do vzájomnej konjunkcie, pričom sú od seba vo vzdialenosti menej ako 3°. U Luny môžeme uvažovať aj väčší orbis. Merkúr na 18° Raka smeruje k Venuši na 21° Raka. V tomto prípade ide o pozitívnu akcidentálnu hodnosť (dobré pre Merkúra).

Obkľúčenie je situácia, kedy sa planéta dostane medzi dve planéty, buď telesne alebo aspektom. Obkľúčenie škodcami planétu poškodzuje, obkľúčenie dobrodejmi jej pomáha. Uvažujeme orbis 7-8°, pričom by k obkľúčeniu malo dôjsť v rámci jedného znamenia. Zároveň ho nesmie prerušiť ďalšia, štvrtá planéta.Napríklad, majme v Býkovi Lunu na 10°. Obkľúčená je, ak je Saturn na 3° Býka a Mars na 13° Býka. Luna je v telesnom zovretí oboch škodcov. Teoreticky môžeme v modernom ponímaní uvažovať ako škodcov aj Urán a Pluto, a aby sme dvihli mandle tradicionalistom, uvažujme aj planetoidy (trpasličie planéty) Makemake a Eris.Druhý príklad. Jupiter na 14° Leva, Venuša na 2° Strelca, Merkúr a 7° Strelca. Merkúr je obkľúčený v pozitívnom zmysle, lebo z jednej strany má za chrbtom (telesne) Venušu, z druhej strany smeruje priamo k trigonu, ktorý na 14° Strelca hádže Jupiter z Leva. Z moderných prvkov je pozitívna (dobrodejná) trpasličia planéta Haumea. Neptún je otázny.

Obkľúčenie je významný jav a nedochádza k nemu často. Spôsob, ako ho možno rýchlo násjť v Solar Fire je tzv. „Modulus Sort Strip“ – pásik, ktorý si nastavíte na 30° rozsah (viď obrázok).